Yrkestrafik

Förarnas yrkeskompetens syftar till att främja hälsan och säkerheten inte bara hos de anställda inom transportbranschen utan också hos vägtrafikanterna. Ett ytterligare syfte är att göra trafiken mer miljövänlig, stödja föraren i yrket.

Läs mer

Digitala färdskrivarkort

Ajovarma Oy:s kontor bildar ett nätverk där du kan sköta ärenden som gäller förar- och företagskort för digitala färdskrivare. Ansökningar om verkstads- och kontrollkort behandlas av Trafi.

Läs mer

Lastbils- och bussförares yrkeskompetens

Den kunskap förarna får genom utbildningen för yrkeskompetens höjer kvaliteten på transporter och service samt ger dem möjligheter att förbättra arbetssäkerheten.

Läs mer

ADR-körtillstånd

För att få sitt körtillstånd måste föraren få utbildning och bli godkänd i körtillståndsprovet. Körtillståndet, som beviljas för fem år, ska förnyas innan giltighetstiden går ut. Det är giltigt både för inrikestransporter och internationella transporter.
Läs mer

Taxiförares yrkeskompetens

Den kunskap förarna får genom utbildningen för taxiförare höjer kvaliteten både på transporter och service samt ger dem möjligheter att förbättra arbetssäkerheten.

Läs mer

Utbildningscentra

Söker du kontaktuppgifterna till de utbildningscentra som ger grundläggande utbildning och fortbildning för yrkeskompetens? De finns på Trafis webbplatset:
Utbildningscentra som ger grundläggande utbildning och fortbildning (pdf)

Vanliga frågor

Jag är intresserad av att bli yrkeschaufför, vilket körkort behöver jag och hur får jag det?

För att få köra som yrkesförare i person- och godstrafik samt som taxichaufförer krävs en yrkeskompetensutbildning och att man har avlagt ett godkänt yrkeskompetensprov. Utbildningens längd varierar beroende på vilken bransch du är intresserad av.

Du hittar bäst information om utbildningen och var du kan få den på > Trafis webbplats

Läs hela svaret ›

Betala eller ändra tid

Här kan du betala, ändra din bokning eller avboka tiden. Du kommer åt din bokning genom att använda det bokningsnummer som hittas bokningsbekräftelsen.

Hämta bokning