Idag kan det förekomma störningar i vår telefontjänst. Vi beklagar besväret! Vi rekommenderar att alla som besöker A-Katsastus betjäningsställen tar med sig och använder ansiktsmask under körprovet och vid behov också i kundutrymmena om det uppstår trängsel. Vi ber er också hålla ett lämpligt skyddsavstånd. Tack för samarbetet!

Godkända sakkunniga

A-Katsastus - Hyväksytty asiantuntija

 

Enskilt godkännande

Nya fordon, som inte är typgodkända, kan godkännas till trafik med hjälp av enskilt godkännande. Fordon som kan godkännas med enskilt godkännande är ofta inhemskt byggda släpvagnar och ombyggda bilar (s.k. andra skedets tillverkning). Enskilt godkännande är en europeisk godkännandeform och grundar sig på direktiv 2007/46/EY. 

A-Katsastus är godkänd av Transport- och kommunikationsverket Traficom som en godkänd sakkunnig. En godkänd sakkunnig kan lämna en utredning om ett fordons kravenlighet enligt sitt kvalificeringsområde.

Vi erbjuder godkänna sakkunnigas tjänster runt i Finland.

Se också:

A-Katsastus Ab:s godkänna sakkunniga - personer, serviceställen och kontaktuppgifter (PDF)

Enskilda godkännandets krav i Finland (Kommunikationsministeriet)

A-Katsastus kvalificeringsområde  (på finska) (Traficom)

EU direktiv som gäller motorfordon (EUR-Lex)