Körkort och tillståndstjänster

 • Kan min pappa bara börja undervisa mig?

  Du kan ta körkort genom bilskoleundervisning eller så kan din pappa lära dig om han har ett undervisningstillstånd.

  Om du väljer bilskolan, kontakta en sådan, så får du mer information. Om ni däremot bestämmer er för att din pappa ska undervisa dig med ett undervisningstillstånd ska han först kontakta närmaste Ajovarma för att få undervisningstillståndet.

  Ajovarma - Skeden vid ansökan om personbilskörkortSkeden vid ansökan om personbilskörkort (pdf)

  Dessutom ska din pappa avlägga det teoriprov som krävs av den som ansöker om undervisningstillstånd. Detta prov avläggs på Ajovarmas verksamhetsställen. Ajovarmas verksamhetsställen säljer även material ämnat för den som undervisar med undervisningstillstånd för att underlätta uppgiften. Dessutom ska den bil som ni ska använda förses med en separat bromspedal för läraren och så ska bilen också genomgå en ändringsbesiktning. Utförligare anvisningar gällande kraven på övningsfordon hittar du i Körkort och examen/Undervisningstillstånd.
  Införskaffande av undervisningstillstånd

  Ansökan om undervisningstillstånd:

  Boka tid

  Teoriprov för undervisningstillstånd:

  Boka tid

  eller boka tid via telefon på 075 323 9999.

 • Jag fyller snart 70 år. Kan jag förnya mitt körkort hos Ajovarma?

  Ja, körkortet förnyas genom att fylla i en ansökan på Ajovarmas serviceställe. Ajovarma fungerar som Trafis kontrahent och vi tar emot ansökan om körkort och andra tillståndstjänster i våra serviceställen. Ajovarma och A-Katsastus befinner sig i samma utrymmen på närmare hundra orter. Det lönar sig att boka en tid i förväg.

  Boka tid till körkortsförnyelse:

  BOKA TID 

  eller via telefon på 075 323 9999.

  Med dig behöver du:

  Ditt nuvarande körkort, 2 passfoton (du behöver inte nya passfoton, om du hämtat foton år 2013 eller efter det för körkort, färdskrivarkort, yrkeskompetenskort, ADR-körtillstånd eller taxichaufförens körtillstånd eller om du beviljats ett personkort eller pass under de senaste fem åren).

  Läkarintyg eller ett utvidgat läkarutlåtande, om läkarintyget är skrivet efter att du redan fyllt 70 år. För grupp 2 körtillstånd behövs detta utlåtande redan när man fyller 68 år (eller om man fyller 68 år inom det förnyade körtillståndet). 

  Ansökan om körkortslov kostar 40€.

 • Mitt körkort har försvunnit, var kan jag beställa ett nytt?

  Via Trafis Mina ärenden – tjänst kan man fr.o.m. 1.2.2016 beställa en duplett av sitt körkort. Via tjänsten kan du beställa ett nytt körkort i stället för ett försvunnet, förstört, söndrigt eller stulet körkort.
  Trafis elektroniska tjänst

  Du kan också beställa ett nytt körkort, om polisen har ändrat din körrätt eller om du vill byta körkortet från en gammal modell till det nya EU – körkortet.

  När namnet ändras, är det inte möjligt att använda tjänsten, eftersom du måste ge en ny underskrift till Ajovarma. Du kan med samma beställa ett nytt kort från Ajovarma.

  För att man ska kunna använda tjänsten, krävs det att ett giltigt foto i elektronisk form finns tillgängligt i myndighetsregistern samt en underskrift. Dessutom måste den sökandes hemort vara i Fastlands-Finland (Åland kan man inte beställa till) och det måste finnas en giltig adress i befolkningsregistercentralen.

  Om du söker körkort före den ovannämnda tiden, måste du göra det i Ajovarmas serviceställe.

  Boka tid till för inlämning av ansökan:

  BOKA TID 

  eller via telefon på 075 323 9999.

  Med dig behöver du:

  2 passfoton (du behöver inte nya foton, om du har förnyat dem år 2013 eller efter det för körkort, färdskrivarkort, yrkeskompetenskort, ADR-körtillstånd eller taxichaufförens körtillstånd eller om du beviljats ett identitetskort eller pass under de fem senaste åren.)

  Identitetsbevis

  Ansökan kostar 30€

 • Jag har gift mig och mitt efternamn har ändrats, jag måste alltså förnya mitt körkort. Hur gör jag detta?

  Om ditt namn har ändrats, kan du lämna ansökan om körkort till närmaste Ajovarmas serviceställe.

  Boka tid till för inlämning av ansökan:

  BOKA TID 

  eller via telefon på 075 323 9999.

  När du ansöker om ett nytt körkort från Ajovarma, ta med dig:

  2 passfoton (du behöver inte nya foton, om du har förnyat dem år 2013 eller efter det för körkort, färdskrivarkort, yrkeskompetenskort, ADR-körtillstånd eller taxichaufförens körtillstånd eller om du beviljats ett identitetskort eller pass under de fem senaste åren)

  Identitetsbevis

  Tidigare körkortet, om du har det

  Ansökan kostar 30€

 • Jag har ett specialvillkor 12.01 i mitt körkort, som betyder att jag ska använda glasögon eller kontaktlinser vid framförandet av ett fordon. Jag har varit i en ögonoperation och behöver enligt läkare inte längre använda glasögon när jag kör. Ska jag skaffa ett nytt körkort utan detta specialvillkor?

  Du kan lämna en ansökan om nytt körkort till närmaste Ajovarmas serviceställe.

  Boka tid till för inlämning av ansökan:

  BOKA TID 

  eller via telefon på 075 323 9999.

  När du ansöker om ett nytt körkort från Ajovarma, ta med dig:

  Läkarintyg om ändringen

  2 passfoton (du behöver inte nya foton, om du har förnyat dem år 2013 eller efter det för körkort, färdskrivarkort, yrkeskompetenskort, ADR-körtillstånd eller taxichaufförens körtillstånd eller om du beviljats ett identitetskort eller pass under de fem senaste åren.)

  Identitetsbevis

  Tidigare körkort, om du har det

  Ansökan kostar 30€

 • Min fru är medborgare i både Finland och USA. Förra sommaren fick hon ett B -körkort i Texas. Hur kan hon få ett finskt körkort?

  Din fru kan göra en ansökan om körkortstillstånd, byte av utländskt körkort, vid Ajovarmas serviceställe.  Om hennes ordinarie adress har varit i Finland då hon fått körkortet, är körkortet inte giltigt i Finland och det kan inte bytas till ett finskt körkort.

  Boka tid för byte av körkort:

  BOKA TID

  eller via telefon på 075 323 9999.

  Med behöver man:

  Pass eller annat officiellt identitetsbevis

  2 passfoton

  Läkarintyg

  Det utländska körkortet, eller om körkortet inte finns, ett körkortsuttag från staten som tidigare beviljat körkortet; en översättning av det utländska körkortet, om kortets uppgifter är på annat språk än finska, svenska eller engelska. Vi rekommenderar att boka en tid i förväg.

  Ansökan om kökortslov kostar 40 €
   

 • Mitt ABCE-körkort blir gammalt, får jag ett BE – körkort i stället för fem år, och vilka papper behövs?

  När ansökan om förnyelse av körkort hanteras, kan kunden med samma sänka klasserna från grupp 2 till grupp 1. När körtillståndet sänks kan man inte ta bort enskilda klasser utan endast hela grupper.

  Vid en sänkning avlägsnas alla körrätter i grupp 2 och kvar blir endast de körkortskategorier i grupp 1 som kunden har haft tidigare. Begäran om sänkning av körrätten ska lämnas skriftligen till Ajovarma som bilaga i ansökan om körkortstillstånd. Blanketter finns i Ajovarmas serviceställen.

  Boka tid till för inlämning av ansökan:

  BOKA TID 

  eller via telefon på 075 323 9999.

  När körrätten har sänkts, kan beslutet inte längre återtas. Man kan få tillbaka de högre körkortskategorierna endast genom att lämna in ett läkarutlåtande för grupp 2 till Ajovarma och avlägga en ny förarexamen.

  B-klassens körtillstånd är i kraft enligt följande:

  - till 18.1.2033 eller

  - kundens ålder max. 70 år

  de som fyllt 70 år:

  - kortet är i kraft 5 år

  Det nya kortet skickas via posten till hemadressen om ca två veckor. Med finns ett returkuvert för det gamla körkortet. 

 • Jag fyller snart 18 år och vill utföra B-klassens körkort. Vad skall jag göra?

  Trafi kan bevilja dig körkortslov, om:

  du fyller ålder- och hälsokriterierna, bor ständigt i Finland eller studerar i Finland och dina studier har pågått minst 6 månader, du har inte körförbud eller tillfälligt körförbud i Finland eller ett annat EU- eller ETA-land.

  Ajovarmas serviceställe tar emot ansökan om körkortstillstånd. Det lönar sig att boka en tid i förväg via webben.

  Boka tid för inlämning av ansökan:

  BOKA TID

  eller via telefon på 075 323 9999.

  När du ansöker om körkortstillstånd, ta med dig:

  2 passfoton (du behöver inte nya foton, om du har förnyat dem år 2013 eller efter det för körkort, färdskrivarkort, yrkeskompetenskort, ADR-körtillstånd eller taxichaufförens körtillstånd eller om du beviljats ett identitetskort eller pass under de fem senaste åren.)

  Högst 5 år gammalt Hälsointyg för ungdom eller högst 6 månader gammalt läkarintyg om körförmåga

  Ditt nuvarande körkort (om du inte har ett tidigare körkort, ta med dig pass eller identitetskort med bild för att styrka din identitet)

  Tillstånd från alla officiella förmyndare, om du är under 18 år och söker tillstånd för moped, mopedbil, traktor, trafiktraktor eller lätt motorcykel (uppgifterna om förmyndare kontrolleras i samband med hantering av ansökan från befolkningsregistercentralen)

  Körkortstillståndet är i kraft 2 år

  Ansökan om körkortstillstånd kostar 40€

 • I tidsbokningen finns som alternativ ansökan om körkort och ansökan om körkortstillstånd. Vad är skillnaden mellan dessa?

  Välj ansökan om körkort om det gäller ändring av specialvillkor, duplettansökan för körkort som är försvunnet/förstört/stulet, ändring av namn eller personbeteckning, sänkning av körrätten, i kraft tagning av tidigare körrätt, övervakning av körrätt, utökande av klass A eller om du inte kan identifieras från bilden i det nuvarande körkortet.

  Välj ansökan om körkortstillstånd om det gäller förarens första körkort, förhöjning av tidigare körkortsklass, förnyande an tidigare körkort (=fortsättning av körrättens giltighetstid) eller byte av utländskt körkort till ett finskt körkort.

Boka en tid!

Ajovarma - Förbokat tid sparar tid

En förhandsbokad tid till körkorts- och tillståndstjänsterna sparar din tid. Boka en tid i förväg via webben eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ajovarmas rikstäckande kundtjänst ger råd och service på numret 075 323 9999 vardagar må-fre 8.00-15.45 (samtalspris lna/msa) eller via epost: forfragningar(at)ajovarma.fi