Vaarallisten aineiden ADR-ajolupa

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. (Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011)

Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua ajolupakoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa.

Varaa aika

ADR-koe:

Varaa aika

Koulutus

Koulutus jaetaan erilaisiin peruskursseihin, erikoiskursseihin, säiliökursseihin sekä täydennyskursseihin. Koulutusta voivat antaa Trafin hyväksymät yhteisöt.

  • Peruskurssin ja sitä vastaavan kokeen hyväksytysti suorittanut kuljettaja saa oikeuden vaarallisten aineiden kappale- ja irtotavarakuljetuksiin.
  • Säiliökurssin ja sitä vastaavan kokeen hyväksytysti suorittanut henkilö saa oikeuden myös säiliökuljetuksiin. Säiliökurssille voi osallistua vain peruskurssin suorittanut henkilö.
  • Täydennyskurssi on tarkoitettu luvan uusijoille.

ADR-ajolupiin liittyvistä asioista mm. ADR - koulutuksesta sekä kouluttajista saa lisätietoja mm. Trafin sivuilta sekä Viestintä- ja liikenneministeriön sivuilta.