Utländskt körkort

Ett körkort som beviljats i en EU- eller EES-stat – eller ett tillfälligt körkort som beviljats i ett nordiskt land – ger rätt att köra ett motorfordon med samma rättigheter som i landet där kortet beviljades. Föraren måste dessutom uppfylla ålderskrävet för körkortsklassen in Finland. Körrätten gäller oberoende av om föraren är turist eller bosatt i Finland.

Att byta ett utländskt körkort till ett finskt

Man kan byta ett körkort som beviljats i en EU- eller EES-stat (med undantag för tillfälligt körkort) till ett motsvarande finskt körkort (om kortet förloras, blir stulet eller förstörs). Bytet kräver att personen är stadigvarande bosatt i Finland eller har studerat minst sex månader i landet. Bytet kräver inte en ny förarexamen.

Ifall du vill byta dit utländska körkort till ett finländskt bör du sköta ditt ärende på ett av Ajovarmas serviceställen. Boka tid till att lämna ansökan via nedanstående länk. Läs mer på Trafis sidoroch kolla vad du bör ha med dig när du lämnar en ansökan på servicestället. Det finns skillnader i ansökningsprocessen beroende på ifall körkortet är utfärdat i ett EU- eller ETA-land eller någon annanstans.

Boka tid för byte av körkort:

BOKA TID

eller via telefon på 075 323 9999

Boka en tid!

Ajovarma - Förbokat tid sparar tid

En förhandsbokad tid till körkorts- och tillståndstjänsterna sparar din tid. Boka en tid i förväg via webben eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ajovarmas rikstäckande kundtjänst ger råd och service på numret 075 323 9999 vardagar må-fre 8.00-15.45 (samtalspris lna/msa) eller via epost: forfragningar(at)ajovarma.fi