Undervisningsfordon

Undervisningsfordonet för klass B samt det fordon som ska användas i körprovet

Undervisningsfordonet ska vara ett fordon i klass B och det fordon av klass B som används i körprovet ska ha en konstruktiv hastighet av minst 100 km/h.

Fordonet som används i körprovet ska uppfylla de krav som gäller undervisningsfordon.

Vanligen används samma fordon i körprovet som i körundervisningen. Den högsta konstruktiva hastigheten hos ett fordon som används i examen ska vara minst 100 km/h.

Om körprovet avläggs med ett automatväxlat fordon, antecknas motsvarande begränsning av körrätten i körkortet.

Utrustningen i ett undervisningsfordon för klass B

  • Fordonet som undervisningstillståndet gäller ska vara försett med en separat bromspedal för läraren. Kraftöverföringen från pedalen till färdbromssystemet kan t.ex. ske med vajer. Vid undervisning för klass B ska pedalen vara placerad på frampassagerarens sida, men i övrigt motsvara bromspedalen i en vanlig bil. Undervisningsfordonet ska ändringsbesiktas. Bromseffekten kontrolleras med bromsdynamometer och ska motsvara den effekt som man på förarplatsen åstadkommer med bilens eget bromssystem. Ändringsbesiktningarna utförs på besiktningsställena.
  • Bilbälten för både lärare och elev.
  • Kännetecknet för ett undervisningsfordon är en skylt i form av en vit, liksidig triangel, vars sida är minst 16 cm och högst 25 cm lång. Kännetecknet ska fästas på ett synligt ställe baktill på utsidan av fordonet. Det får inte skymma baklyktorna eller registernumret.
  • En yttre backspegel för läraren.

Dessutom rekommenderas en inre backspegel (som t.ex. fästs med sugkopp) för läraren samt en separat höger backspegel för eleven.

Passagerare i undervisningsfordonet

Under undervisning för klass B får man ta med sig passagerare i undervisningsfordonet.

Föraren i undervisningsfordonet

I det grundläggande skedet av körundervisningen anses läraren vara förare. Läraren måste sitta bredvid eleven under körundervisningen. Om undervisningsfordonets förare orsakar en trafikolycka ersätter undervisningsfordonets trafikförsäkring motpartens skador. I körprovet för förarexamen anses däremot eleven vara förare.