Traktorkort (T)

Körkort för traktor (T)

Ditt traktorkörkort gäller för

  • Jord- och skogsbrukstraktorer, motordrivna arbetsmaskiner

För att du ska få gå upp i examen i klass T krävs

  • Ålder minst 15 år
  • Personen som avlägger examen har ett giltigt körkortstillstånd OCH
  • Personen som avlägger examen kan tillförlitligt sätt kan styrka din identitet (giltigt pass, körkort, identitetskort)

Fordon som används i hanteringsprovet

  • I klass T ska användas en traktor som hör till denna klass, samt en kopplad släpvagn, vars bredd är minst 1,75 m och flakets längd minst 3,5 m, om ett hanteringsprov ska utföras.

Examen

  • Du avlägger bara ett teoriprov (och ett hanteringsprov, om examinatorn eller Polisen anser det vara nödvändigt).
  • Du gör teoriprovet på surfplatta.


Läs mer om teoriprovet på Trafis webbplats (på finska)

Klarar du examen, får du ett examensintyg som ger dig rätt att i sex månads tid köra fordon i klass T i Finland. Ditt egentliga körkort skickas per post.

Se också körskicklighet och körsätt på Trafis webbplats.