Traktorikortti (T)

Traktorikortti (T)

Ajokorttivaatimus, kun

  • Traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen

T-luokan tutkintoon pääsemisen edellytykset

  • ikä vähintään 15 vuotta
  • voimassa oleva ajokorttilupa JA
  • Tutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestä (voimassaoleva ajokortti, henkilökortti tai passi).

Käsittelykokeessa käytettävä ajoneuvo (käsittelykoe, jos tutkinnonvastaanottaja tai poliisi pitää sitä tarpeellisena)

  • T-luokassa on käytettävä tähän luokkaan kuuluvaa traktoria ja siihen kytkettyä perävaunua, jonka leveys on vähintään 1,75 m ja lavan pituus vähintään 3,5 m, jos käsittelykoe määrätään suoritettavaksi.
    Lue lisää: Ajoneuvolaki 14 § (Finlex)

Tutkinto

  • suoritetaan vain teoriakoe (käsittelykoe, jos tutkinnonvastaanottaja tai poliisi pitää sitä tarpeellisena)
  • teoriakoe suoritetaan tabletilla


Katso lisää teoriakokeesta ja sen aihepiireistä Trafin sivuilta

Hyväksytystä tutkinnosta annetaan tutkintotodistus, joka oikeuttaa ajamaan T-luokan ajoneuvoja Suomessa kuuden kuukauden ajan. Varsinainen ajokortti toimitetaan postitse.

Katso myös Trafin ajokokeen ohjeistukset