Trafiktraktorkort (LT)

Krav på körkort för

  • Trafiktraktorer (traktorns hastighet är över 40 km/h, men inte över 60 km/h)

Förutsättningar för att gå upp i examen i klass LT

  • ålder minst 15 år
  • Giltigt körkortstillstånd OCH
  • Personen som utför examen måste vid anmälan tillförlitligt kunna styrka sin identitet (giltigt pass, körkort, identitetskort)

Fordon som används vid körprovet

Examen

  • teoriprov och körprov utförs
  • teoriprovet uitförs på dator
  • teoriprovet utgörs av 10 frågor om fordonsklass LT och 30 situationsfrågor

Läs mer om teoriprovet på Trafis webbplats (på finska)

För en godkänd examen utfärdas ett examensbevis, som berättigar till framförande av fordon i klass LT i Finland under 6 månads tid. Det egentliga körkortet skickas per post.

Se också körskicklighet och körsätt på Trafis webbplats

Snabba traktorer (över 60 km/h)

Traktorer, vars hastighet överstiger 60 km/h, kräver ett bilkörkort. Körkortets klass definieras enligt traktorns totalvikt. Om traktorns totalvitk är max. 3500 kg, ska föraren ha B-klassens körkort. Om totalvilkten är över 3500 kg, krävs ett lastbilskörkort, och dessutom yrkeskompetens för lastbilsförare, om traktorn används till körningar enligt yrkeskompetenslagen. Om traktorn ska dra en släpvagn, behöver föraren dessutom ett körkort för E-klassens fordonskombinationer.