Vi rekommenderar att du bokar tiden på förhand och betalar i förväg. Ifall ni satts i karantän eller känner er sjuk, rekommenderar vi att ni avbokar eller ändrar din tid per telefon utan extra kostnad. Vissa tillståndstjänster kan även skötas med hjälp av ett ombud. Mer information från Ajovarmas kundtjänst, tfn 075 323 9999. Tack för samarbetet!

Tillgänglighetsutlåtande

Ajovarma Ab strävar till att garantera tillgängligheten på sin webbplats enligt Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Detta tillgänglighetsutlåtande rör webbplatsen Ajovarma.fi.

Fullgörandestatus

Denna webbplats är delvis förenlig med Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 på nivå AA. Exemplen på bristande förenlighet förtecknas nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av:

Webbplatsen är ännu inte i alla hänseenden förenlig med riktlinjerna.

 • Brister i bruk av textalternativ (WCAG 1.1.1)
 • Brister i bruk av rubriker (WCAG 1.3.1)
 • Brister i formattering och automatiska tydliggöranden av tabeller (WCAG 1.3.1)
 • Svårt eller t.o.m. omöjligt att göra en tidsbokning med hjälp av endast tangentbord eller skärmläsare (WCAG 1.3.2, 2.1.1)
 • PDF-filer är allmänt taget inte tillgängliga (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 4.1.2, användbarhet)
 • En del av texterna i form av bild, länkar och varningstexter fyller inte kontrastriktlinjen gentemot bakgrunden (WCAG 1.4.3)
 • Färger används för att understyrka innehåll, men de har inte textalternativ (WCAG 1.4.1)
 • Förändring av textstorleken med 200% försvårar användningen av huvudmenyn samt bokningskalendern (WCAG 1.4.4)
 • Modifiering av textmellanrum kan påverka läsbarheten på komponenter som innehåller långa rubriker eller brödtext (WCAG 1.4.12)
 • Felmeddelanden och feedback läses ej automatiskt upp för skärmläsare (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • I tjänsten används delvis passiva element eller texter i form av bild, varvid användaren inte alltid ges något informativt felmeddelande (WCAG 1.3.1, 3.3.1)
 • Elementens automatiska tydliggörande motsvarar ej alltid deras visualla utförande (WCAG 1.3.1)
 • Elementens betydelse på webbplatsen tydliggörs ej genom automatiskt tydliggörande, vilket kan medföra att de är svåra att uppfatta med skärmläsare (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Sidstrukturen är automatiskt tydliggjord, men den har ännu brister (WCAG 1.3.1)
 • Huvudsidan saknar snabblänk direkt till innehållet och tidsbokningens länk är osynlig för tangentbordsanvändare (WCAG 1.3.1, 2.4.7)
 • Aktiva sidor är ej automatiskt tydliggjorda i huvud- eller sidonavigationen (WCAG 1.3.1)
 • Huvudmenyn fungerar ej i mobilversionen vid användning av tangentbord och textalternativen är ej informativa för skärmläsare (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
 • Språket har inte definierats på rätt sätt i tjänstens olika språkversioner (WCAG 3.1.1)
 • Brister i märkningen av länkar. Länkars utseende varierar och länkar som hänvisar till utomstående webbplatser eller länkar som öppnar upp filer har inte markerats i länktexten. Navigationens funktionalitet är dessutom delvis ologisk beronde på märkningssätt (WCAG 2.4.4., användbarhet)
 • Webbplatsens stil att synliggöra fokusering kan i vissa element vara svår att få syn på (WCAG 2.4.7, 1.4.3)
 • Sidornas rubriker (title) är inte alltid unika eller beskriver sidan noggrannt (WCAG 2.4.2)
 • Sidkomponenterna som funktionerar som ett dragspel (accordion) är bristfälligt utförda med tanke på skärmläsar- och tangentbordsanvändare (WCAG 4.1.2)
 • Webbplatsens HTML-kod har kvalitetsbrister, som kan inverka på hur hjälpmedel fungerar (WCAG 4.1.1)

Bristerna kommer att korrigeras så snart som möjligt.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 3.9.2020. Utlåtandet är berett efter bedömning utförd av tredje part.

Utlåtandet sågs senast över den 25.9.2020.

Respons och kontaktuppgifter

Lade du märke till en tillgänglighetsbrist? Låt oss veta om den, så gör vi allt vi kan, för att korrigera bristen! Du kan kontakta oss via webblanketten:
https://www.ajovarma.fi/feedback

Enheten för marknadsföring och kommunikation vid A-Katsastus-koncernen ansvarar för tillgängligheten av Ajovarmas webbtjänster.

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker problem med tillgängligheten ge först återkoppling till webbplatsens upprätthållare. Det kan dröja upp till 14 dagar för svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får ett svar inom två veckor, kan du återkoppla till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter till det berörda tillsynsorganet

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet[at]rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000