Taxiförares yrkeskompetens

Taxiförarutbildningen har som mål att främja hälsan och säkerheten inte bara hos de anställda inom taxibranschen utan också hos vägtrafikanterna.

Ett ytterligare syfte är att göra trafiken mer miljövänlig. Den kunskap förarna får genom utbildningen för taxiförare höjer kvaliteten både på transporter och service samt ger dem möjligheter att förbättra arbetssäkerheten.

Från och med den första januari 2010 krävs taxiförarutbildning av alla nykomlingar i branschen.

De förare som skaffat sig yrkeskörtillstånd före detta datum behöver dock inte genomgå den grundläggande utbildningen. Men för att förlänga giltigheten för sitt körtillstånd för taxiförare måste de gå igenom en 7 timmars fortbildning som ska vara genomförd senast den första januari 2015.

Närmare information på Trafis sidor

Boka tid

Ansökan om körtillstånd taxichaufförer:

Boka tid

Förutsättningar för körtillstånd för taxiförare

Närmare information på Finlex sidor