Vi är normalt öppna och betjänar som vanligt. Nu under koronapandemien om du är över 70 år, tillhör riskgruppen eller känner dig sjuk eller mår dåligt, vänligen avboka din tid per telefon utan extra kostnad.

2019

« Till nyhetslistan

På grund av poststrejken postförsändelserna av körkort, tillstånd och beslut fördröjs

Poststrejken orsakar vissa dröjsmål i Transport- och kommunikationsverket Traficoms tjänster och funktioner. 

Leveransen av körkort, bland annat trafik- och körtillstånd och beslut till kunderna blir fördröjd. Likaså fördröjs leveransen av till exempel registreringsbevis och registreringsskyltar.  

På motsvarande sätt fördröjs ankomsten av ansökningar om tillstånd och dylikt som skickats till Traficom.  

I vissa fall kan beslut om trafiktillstånd för gods- och persontransport hämtas från något av Traficoms kontor.

E-tjänsterna fungerar normalt och alla utredningar och ansökningar kan som vanligt skickas per e-post till registratorskontoret, registrator(at)traficom.fi.

Läs mer på Traficoms sidor