« Till nyhetslistan

Det är rusning i examens- och tillståndstjänsterna

I början av juli steg en ny lagändring ikraft, som bl.a. förenklade förutsättningar för undervisningstillstånd. Efterfrågan på undervisningstillstånden har sedan juli varit mycket stort, vilket beklagligt nog har medfört långa köer på vissa Ajovarma-kontor. Det är stor varians i köbildningen, så ifall det inte finns lediga betjäningstider på din ort lönar det sig att kolla läget även på närliggande orter.

Lagändringen innebar förändringar även för personbilars körprov. Provets innehåll är numera mer mångsidigt och samtidigt förlängdes provtiden till en timme. Ajovarma är i färd med att anställa 35  nya examensmottagare. På största delen av orterna har de nya examensmottagarna redan börjat jobba, men på några få orter är prosessen ännu på hälft. Detta kan tyvärr synas i oväntat långa kötider. Situationen håller trots allt på att normalisera sig under de närmaste veckorna.