« Till nyhetslistan

Ajovarmas tillståndstjänster och betjäning på utmärkt nivå enligt undersökning

Trafi lät under tiden 20.12.2016 – 31.1.2017 göra en undersökning, som utredde kundernas åsikter och nöjdhet med Ajovarmas tillståndstjänster och betjäning.

De som besökt ett betjäningsställe värderade kundbetjäningen som mycket god på alla plan t.ex.  angående betjäningens vänlighet, kunnighet och tydlighet. Kunderna upplevde att de bl.a. får tillräckligt med information gällande hanteringen av tillståndsärendena. Angående betjäningsstället är nöjdheten på mycket god nivå såväl för kommunikation, passande betjäningstider som kundutrymmen. Telefontjänsten och kundtjänsten via e-post fick goda eller mycket goda vitsord. Även Ajovarmas nätsida fick positiv feedback.

Betjäningen på svenska och engelska fungerar enligt resultaten utmärkt. Över hälften av de som svarat i undersökningen ger den svenska betjäningen ett mycket gott eller gott vitsord, och den engelska betjäningen ett mycket gott vitsord.