Suosittelemme ajanvarausta ja maksamista etukäteen. Mikäli joudut karanteeniin tai tunnet itsesi sairaaksi, suosittelemme perumaan tai siirtämään varaamasi ajan puhelimitse ilman lisäkustannuksia. Tietyt lupapalveluasiat voi hoitaa myös asiamiehen välityksellä. Lisätietoja Ajovarman asiakaspalvelusta, p. 075 323 9999.

Saavutettavuusseloste

Ajovarma Oy pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Ajovarma.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

 • Tekstivastineiden käytössä on puutteita (WCAG 1.1.1)
 • Otsikoiden käytössä on puutteita (WCAG 1.3.1)
 • Taulukoiden muotoilussa ja ohjelmallisessa toteutuksessa on yleisesti puutteita (WCAG 1.3.1)
 • Ajanvarauksen tekeminen vain näppäimistöä tai ruudunlukijaa käyttäen voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta (WCAG 1.3.2, 2.1.1)
 • PDF-tiedostot eivät ole yleisesti saavutettavia (WCAG 1.3.1, 2.4.3, 4.1.2, käytettävyys)
 • Osa painikkeista, linkeistä ja varoitusteksteistä eivät täytä kontrastivaatimuksia taustaansa nähden (WCAG 1.4.3)
 • Värejä käytetään sisällön korostamiseen, mutta näille ei ole ohjelmallisia vastineita (WCAG 1.4.1)
 • Tekstin suurennus 200% suuremmaksi aiheuttaa vaikeuttaa päävalikon sekä varauskalenterin käyttöä (WCAG 1.4.4)
 • Tekstin välistyksien muokkaaminen saattaa vaikuttaa luettavuuteen pitkiä otsikoita tai leipätekstejä sisältävissä nostokorteissa (WCAG 1.4.12)
 • Virheilmoituksia ja palautteita ei lueta automaattisesti ruudunlukijalle (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Palvelussa käytetään paikoin passiivisia painikkeita, joten käyttäjälle ei aina tarjota informatiivisia virheilmoituksia (WCAG 1.3.1, 3.3.1)
 • Elementtien ohjelmallinen toteutus ei aina vastaa niiden visuaalista toteutusta (WCAG 1.3.1)
 • Elementtien tarkoitus sivulla ei käy selkeästi ilmi niiden ohjelmallisen toteutuksesta , mikä saattaa tehdä niistä vaikeasti hahmotettavia ruudunlukijalla (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Sivurakenteita on merkitty ohjelmallisesti, mutta niissä on vielä puutteita (WCAG 1.3.1)
 • Pääsivustolta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön ja ajanvaraussivuilla linkki on näppäimistökäyttäjälle näkymätön (WCAG 1.3.1, 2.4.7)
 • Aktiiviselle sivulle ei ole ohjelmallista merkintää pää- tai sivunavigaatiossa (WCAG 1.3.1)
 • Mobiilikäytössä päävalikko ei toimi näppäimistökäytössä ja tekstivastineet eivät ole informatiivisia ruudunlukijakäytössä (WCAG 1.1.1, 2.1.1)
 • Palvelun eri kieliversioille ei ole määritelty kieltä oikein (WCAG 3.1.1)
 • Linkkien merkintätavoissa on puutteita. Linkkien ulkoasu vaihtelee ja sivuston ulkopuolelle tai tiedoston avaavia linkkejä ei ole merkitty linkkitekstissä. Lisäksi navigaation toimintatapa on paikoin epälooginen merkintätavasta riippuen (WCAG 2.4.4., käytettävyys)
 • Sivuston kohdistustyyli saattaa olla joissain elementeissä huonosti havaittava (WCAG 2.4.7, 1.4.3)
 • Sivujen otsikot (eli titlet) eivät ole aina uniikkeja tai kuvaa sivua tarkasti (WCAG 2.4.2)
 • Haitarielementtien toteutus on vaillinainen ruudunlukija- ja näppäimistökäyttäjien kannalta (WCAG 4.1.2)
 • Sivuston HTML-koodin laadussa on puutteita, jotka saattavat vaikuttaa apuvälineiden toimivuuteen (WCAG 4.1.1)

Puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 3.9.2020. Seloste on laadittu kolmannen osapuolen suorittaman arvioinnin perusteella.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 22.9.2020

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme kaikkemme ongelman korjaamiseksi! Voit ottaa yhteyttä verkkolomakkeella:
https://www.ajovarma.fi/palaute

Ajovarman palveluiden saavutettavuudesta vastaa A-Katsastus-konsernin Markkinointi & Viestintä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
vaihde 0295 016 000