Rekisteriseloste

Ajovarman asiakasrekisteriä koskeva rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Ajovarma Oy
Postiosoite: PL 200, 00381 Helsinki

Rekisteriasioita hoitaa

Asiakkuusyksikkö / A-Katsastus Group Oy, PL 200, 00381 Helsinki, puh. 075 323 2000

Rekisterin nimi

Ajovarma Oy:n ja A-Katsastus Group Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Asiakastietoja voidaan käsitellä myös A-Katsastus-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Ajovarma Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä A-Katsastus Group Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Asiakastietojen muutoshistoria
 • Asiakasnumero
 • Asiakastunnisteita
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana internetin kautta, asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä A-Katsastus-konsernin palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat Ajovarma Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikoissa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.