Registerbeskrivningar

Registerbeskrivning gällande Ajovarmas kundregister

Registerförare

Namn: Ajovarma Oy
Postadress: PL 200, 00381 Helsingfors

Registerärenden sköts av

Asiakkuusyksikkö / A-Katsastus Group Oy, PL 200, 00381 Helsingfors, tfn 075 323 2000

Registrets namn

Ajovarma Oy:s och A-Katsastus Group Oy:s kundregister

Registrets användningssyfte

Kunduppgifter kan hanteras för följande ändamål:

 • skötande av kundrelationen, utveckling och analysering
 • kundkommunikation
 • uppfyllning av tjänsten
 • säkerställning av kundhändelser
 • utveckling av kundtjänst och näringsverksamhet
 • marknadsföring
 • analysering och statistik
 • andra liknande användningsändamål

Kunduppgifterna kan hanteras också av andra finska bolag som hör till A-Katsastus –koncernen. Datainnehållet i registret kan användas enligt lagens tillstånd för Ajovarma Oy och de bolag som hör till samma koncern, samt A-Katsastus Group Oy:s samarbetspartners direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring, åsikt- eller marknadsundersökning eller andra adresserade försändelser som kan jämställas med dessa och för kundkommunikation även med hjälp av digitala verktyg.

Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande information:

 • Kundens namn
 • Adress, postnummer och postanstalt
 • Födelsedag
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Möjliga lov och samtycken
 • Kunduppgifternas ändringshistorik
 • Kundnummer
 • Kundtaggar
 • Eventuella andra uppgifter som samlats med kundens samtycke
 • Information som berör kundrelationen, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, kundfeedback och kontakter, information om lotteri- och tävlingssvar samt avbokningsuppgifter

Lagbundna datakällor

Uppgifter som rör kunden fås från kunden själv i samband med kundrelationen via Internet, i kundbetjäningssituationer, via telefon, e-post eller annat liknande sätt. Uppdateringar i namn-, adress- och dödsinformation kan också fås från myndigheter eller andra företag som erbjuder uppdateringstjänster.

Stadgeenligt lämnande av uppgifter

Registerföraren kan lämna över information med tillåtelse enligt giltiga gränser av lagen till bl.a. samarbetsparter valda av registerföraren till marknadsföringsändamål, om den registrerade inte har förbjudit denna typs överlåtelse av information.

Överföring av data utanför Eu eller ETA

Kunduppgifterna flyttas inte utanför EU eller ETA.

Principerna för registerskydd

Registret får endast användas av de A-Katsastus -koncernens medarbetare och andra bestämda personer, som behöver informationen för deras arbetsuppgifter. Personerna använder personliga användarnamn och lösenord. Informationen samlas i en databas, som är skyddad med brandmur, lösenord och andra tekniska sätt. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och informationen nås endast av vissa i förväg bestämda personer.

Granskningsrätt och rätt att korrigera felaktiga uppgifter

Kunden har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som finns i Ajovarma Oy:s kundregister. En skriftlig begäran ska skickas undertecknad till personen ansvarig för registerärenden. Begäran kan också göras personligt i registerförarens anstalter. Begäran kan göras avgiftsfritt en gång i året. Begäran besvaras så fort som möjligt, oftast inom två veckor från framställning av begäran.

Kunden har rätt att förbjuda användning av sina uppgifter till marknadsföring, och rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter genom att kontakta personen som ansvarar för registerärenden eller genom att meddela registerförarens kundtjänst.