Prislista

från och med 1.1.2017 (€, 0% moms, moms debiteras ej på myndighetsavgifter. Avbokningsavgift 24% moms.)

TILLSTÅNDSTJÄNSTER

 
Körkortsansökan
- ändring av namn eller personbeteckning
- dubblett som ersätter försvunnen / stulen / förstörd
- ändring av specialvillkor
- sänkning av körrätten
- ibruktagande av tidigare körrätt
- övervakad körrätt eller
- ifall du inte mer är igenkännbar från tidigare körkortsbild
30,00
Ansökan om körkortstillstånd
- förnyelse av tidigare körkort dvs. förlängning av körrätten (t.ex. 70 år eller över)
- skaffande av första körkort
- förhöjning av körkortsklass
40,00
Ansökan om övningstillstånd 30,00
Ansökan om körtillstånd 30,00
Ansökan om trafiklärartillstånd 30,00
Ansökan om taxiförarkörtillstånd 50,00
Dubblettansökan gällande taxiförarens körtillstånd 50,00
Ansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 25,00
Dubblettansökan gällande parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 20,00
Ansökan om färdskrivarkort och kort 100,00
Byte av utländskt körkort 40,00
Ansökan om yrkeskompetenskort och kort 50,00

 

TEORIPROV

 
Teoriprov (tills 30.6.2018) 31,00
Teoriprov (fr.o.m. 1.7.2018) 35,00
Muntligt teoriprov 94,00
Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 31,00
Oavbokat muntligt teoriprov (24% moms) 50% på normalpris
 

FÖRAREXAMEN

 
Körprov för A1-, A- eller AM-klass fordon 65,00
Körprov för B-klass fordon (tills 30.6.2018) 65,00
Körprov för B-klass fordon (fr.o.m. 1.7.2018) 90,00
AM-klass hanteringsprov 28,00
Omtagning av bara hanteringsprov vid A1- eller A-klass förarexamen 28,00
Körprov för BE-, B/96-, C1-, C-, D1- eller D-klass fordon 99,00
Körprov för E-klass fordonskombination (annan än BE) 110,00
T- eller LT-klass hanteringsprov, eller förnyande av E-klass hanteringsprov 50,00
Prov på körförmåga på polisens beordran 61,00
Oavbokat hanterings- eller körprov eller prov på körförmåga (24% moms) 50% på normalpris
 

YRKESTRAFIK

 
Registrering av grundläggande yrkeskompetens 17,00
Registrering av fortbildning 17,00
Yrkeskompetensprov 50,00
Yrkeskompetensprov, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
Yrkeskompetensprov, muntligt 100,00
Registrering av fortbildning för taxiförare 17,00
Taxiförarprov 100,00
Prov i lokal kännedom för taxiförare 100,00
Muntligt taxiförarprov 150,00
Muntligt prov i lokal kännedom för taxiförare 150,00
Oavbokat muntligt yrkeskompetensprov (24% moms) 50% på normalpris
 

ADR

 
ADR körtillståndsprov, andra klasser 50,00
ADR körtillståndsprov, grundkurs P eller TPS17 50,00
ADR körtillståndsprov, sammansatt grundkurs YP 50,00
ADR körtillståndsprov, andra klasser, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
ADR körtillståndsprov, grundkurs P eller TPS17, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
ADR körtillståndsprov, sammansatt grundkurs YP, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
ADR körtillståndsprov, grupprov 90,00
ADR körtillståndsprov, andra klasser, muntligt 100,00
ADR körtillståndsprov, grundkurs P eller TPS17,muntligt 100,00
ADR körtillståndsprov, sammansatt grundkurs YP, muntligt 100,00
ADR körtillstånd eller dubblett av säkerhetsrådgivarintyg (TNA) 40,00
Oavbokat muntligt ADR - körtillståndsprov (24% moms) 50% på normalpris
 

PRESTATIONER GÄLLANDE TRAFIKREGLERING VID SPECIALTRANSPORTER (EKL)

 
Prov efter EKL-grundkurs och EKL-behörighet 100,00
Prov efter EKL-kompletteringskurs och EKL-behörighet 60,00
EKL-kort 20,00
 

BILSKOLEGRANSKNING OCH GODKÄNNANDE

 
Bilskolegranskning och godkännande 110,00

 

REGISTRERINGSÄRENDEN

Registreringsskylt 4,50
Ny skylt i stället för förkommen 6,50
Registrering, utan bilagor 7,50
Registrering, med bilagor 16,00
Ny utskrift av registreringsbevisets I och II del 7,50
Kopia av den tekniska delen 7,50
Förflyttningstillstånd 13,00
Utskrift av registreringsbevisets tekniska del 0
Avställning 16,00
Påställning 0

 

Betalningen kan utföras med bankkort, vanligaste kredit- och betalningskort samt kontanter.

Kundpriserna för registrering på Trafis sidor.