Prislista

från och med 1.1.2017 (€, moms 0%, moms debiteras ej på myndighetsavgifter)

TILLSTÅNDSTJÄNSTER

 
Körkortsansökan
- ändring av namn eller personbeteckning
- dubblett som ersätter försvunnen / stulen / förstörd
- ändring av specialvillkor
- sänkning av körrätten
- ibruktagande av tidigare körrätt
- övervakad körrätt eller
- ifall du inte mer är igenkännbar från tidigare körkortsbild
30,00
Ansökan om körkortstillstånd
- förnyelse av tidigare körkort dvs. förlängning av körrätten (t.ex. 70 år eller över)
- skaffande av första körkort
- förhöjning av körkortsklass
40,00
Ansökan om övningstillstånd 30,00
Ansökan om trafiklärartillstånd 30,00
Ansökan om taxichaufförens körtillstånd 50,00
Dubblettansökan om taxichaufförens körtillstånd 50,00
Ansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 25,00
Dubblettansökan om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 20,00
Ansökan om färdskrivarkort och kort 100,00
Byte av utländskt körkort 40,00
Ansökan om yrkeskompetenskort och kort 50,00

 

TEORIPROV

 
Teoriprov 31,00
Muntligt teoriprov 94,00
Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 31,00
Teoriprov för undervisningstillstånd 31,00
Muntligt teoriprov för undervisningstillstånd 94,00
 

FÖRAREXAMEN

 
Körprov för A1-, A-, B- eller AM-klass fordon 65,00
AM-klass hanteringsprov 28,00
Omtagning av bara hanteringsprov vid A1- eller A-klass förarexamen 28,00
Körprov för BE-, B/96-, C1-, C-, D1- eller D-klass fordon 99,00
Körprov för E-klass fordonskombination (annan än BE) 110,00
T- eller LT-klass hanteringsprov, eller förnyande av E-klass hanteringsprov 50,00
Körprov på polisens beordran 61,00
 

YRKESTRAFIK

 
Registrering av grundläggande yrkeskompetens 17,00
Registrering av fortbildning 17,00
Prov inom grundläggande yrkeskompetens; I del 80,00
Prov inom grundläggande yrkeskompetens; II del 80,00
Muntligt prov inom grundläggande yrkeskompetens; I del 150,00
Muntligt prov inom grundläggande yrkeskompetens; II del 150,00
Registrering av fortbildning för taxiförare 17,00
Yrkeskompetensprov och registering för taxiförare 100,00
Muntligt yrkeskompetensprov och registering för taxiförare 150,00
 

ADR

 
ADR körtillståndsprov 90,00
ADR körtillståndsprov, muntligt (90 min, 120 min, 180 min) 200,00
ADR körtillstånd eller dubblett av säkerhetsrådgivarintyg (TNA) 40,00
 

PRESTATIONER GÄLLANDE TRAFIKREGLERING VID SPECIALTRANSPORTER (EKL)

 
Prov efter EKL-grundkurs och EKL-behörighet 100,00
Prov efter EKL-kompletteringskurs och EKL-behörighet 60,00
EKL-kort 20,00
 

BILSKOLEGRANSKNING OCH GODKÄNNANDE

 
Bilskolegranskning och godkännande 110,00

 

REGISTRERINGSÄRENDEN

Registreringsskylt 4,50
Ny skylt i stället för förkommen 6,50
Registrering, utan bilagor 9,50
Registrering, med bilagor 17,00
Ny utskrift av registreringsbevisets I och II del 9,50
Kopia av den tekniska delen 9,50
Förflyttningstillstånd 16,00
Utskrift av registreringsbevisets tekniska del 0
Avställning 18,00
Påställning 0

 

Betalningen kan utföras med bankkort, vanligaste kredit- och betalningskort samt kontanter.

Kundpriserna för registrering på Trafis sidor.