Vi rekommenderar att du bokar tiden på förhand och betalar i förväg. Ifall ni satts i karantän eller känner er sjuk, rekommenderar vi att ni avbokar eller ändrar din tid per telefon utan extra kostnad. Vissa tillståndstjänster kan även skötas med hjälp av ett ombud. Mer information från Ajovarmas kundtjänst, tfn 075 323 9999. Vi rekommenderar att alla tar med sig och använder ansiktsmask under körprovet. Tack för samarbetet!

Prislista

(€, 0% moms, moms debiteras ej på myndighetsavgifter. Avbokningsavgift 24% moms.)

TILLSTÅNDSTJÄNSTER

 
  2022
Körkortsansökan
- ändring av namn eller personbeteckning
- dubblett som ersätter försvunnen / stulen / förstörd
- ändring av specialvillkor
- sänkning av körrätten
- ibruktagande av tidigare körrätt
- övervakad körrätt eller
- ifall du inte mer är igenkännbar från tidigare körkortsbild
28,00
Ansökan om körkortstillstånd
- förnyelse av tidigare körkort dvs. förlängning av körrätten (t.ex. 70 år eller över)
- skaffande av första körkort
- förhöjning av körkortsklass
39,00
Ansökan om övningstillstånd 32,00
Ansökan om körtillstånd 36,00
Ansökan om trafiklärartillstånd 32,00
Ansökan om taxiförarkörtillstånd 50,00
Dubblettansökan gällande taxiförarens körtillstånd 50,00
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 22,00
Dubblettansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade 16,00
Ansökan om färdskrivarkort och kort 104,00
Byte av utländskt körkort 39,00
Ansökan om yrkeskompetenskort och kort 50,00

 

TEORIPROV

 
  2022
Teoriprov 40,00
Muntligt teoriprov 107,00
Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35,00
Oavbokat muntligt teoriprov (24% moms) 50% på normalpris
Om du behöver avboka eller ändra din bokning, bör det göras senast vardagen före din bokade tid, inom Ajovarma telefontjänsts öppethållningstider. I övriga fall debiterar vi 50% av avgiften. Avbokningsavgiften debiteras även om provet inte kan avläggas på grund av dokument som fattas eller övrig kundrelaterad orsak.  
 

FÖRAREXAMEN

 
  2022
Körprov för AM/121, A1-, A2 eller A-klass fordon 74,00
Körprov för B-klass fordon 99,00
AM/120-klass hanteringsprov 32,00
Omtagning av hanteringsprov vid A1-, A2 eller A-klass 32,00
Körprov för BE-, C1-, C-, D1- eller D-klass fordon 112,00
Körprov för B/96-klass fordon 74,00
Körprov för C1E-, CE-, D1E- eller DE-klass fordon 125,00
Omtagning av hanteringsprov vid BE, C1E-, CE-, D1E- eller DE-klass 50,00
Prov på körförmåga på polisens beordran 61,00
Oavbokat hanterings- eller körprov eller prov på körförmåga (24% moms) 50% på normalpris
Om du behöver avboka eller ändra din bokning, bör det göras senast vardagen före din bokade tid, inom Ajovarma telefontjänsts öppethållningstider. I övriga fall debiterar vi 50% av avgiften. Avbokningsavgiften debiteras även om provet inte kan avläggas på grund av dokument som fattas eller övrig kundrelaterad orsak.  
 

YRKESTRAFIK

 
  2022
Registrering av grundläggande yrkeskompetens 18,50
Registrering av fortbildning 18,50
Yrkeskompetensprov 50,00
Yrkeskompetensprov, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
Yrkeskompetensprov, muntligt 100,00
Taxiförarprov 120,00
Muntligt taxiförarprov 160,00
Oavbokat muntligt yrkeskompetensprov (24% moms) 50% på normalpris
Godstrafikföretagarexamens partiellt test 1  120,00
Godstrafikföretagarexamens partiellt test 2 120,00
Busstrafikföretagarexamens partiellt test 1  120,00
Busstrafikföretagarexamens partiellt test 2 120,00
Om du behöver avboka eller ändra din bokning, bör det göras senast vardagen före din bokade tid, inom Ajovarma telefontjänsts öppethållningstider. I övriga fall debiterar vi 50% av avgiften. Avbokningsavgiften debiteras även om provet inte kan avläggas på grund av dokument som fattas eller övrig kundrelaterad orsak.  
 

ADR

 
  2022
ADR körtillståndsprov, andra klasser 50,00
ADR körtillståndsprov, grundkurs P eller TPS17 50,00
ADR körtillståndsprov, sammansatt grundkurs YP 50,00
ADR körtillståndsprov, andra klasser, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
ADR körtillståndsprov, grundkurs P eller TPS17, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
ADR körtillståndsprov, sammansatt grundkurs YP, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
ADR körtillståndsprov, andra klasser, muntligt 100,00
ADR körtillståndsprov, grundkurs P eller TPS17,muntligt 100,00
ADR körtillståndsprov, sammansatt grundkurs YP, muntligt 100,00
ADR körtillstånd eller dubblett av säkerhetsrådgivarintyg (TNA) 50,00
Oavbokat muntligt ADR - körtillståndsprov (24% moms) 50% på normalpris
Om du behöver avboka eller ändra din bokning, bör det göras senast vardagen före din bokade tid, inom Ajovarma telefontjänsts öppethållningstider. I övriga fall debiterar vi 50% av avgiften. Avbokningsavgiften debiteras även om provet inte kan avläggas på grund av dokument som fattas eller övrig kundrelaterad orsak.  

 

REGISTRERINGSÄRENDEN

  2022
Registreringsskylt 5,50
Ny skylt i stället för förkommen 7,50
Registrering, utan bilagor 8,50
Registrering, med bilagor 19,00
Ny utskrift av registreringsbevisets I och II del 8,50
Kopia av den tekniska delen 8,50
Förflyttningstillstånd 15,0
Utskrift av registreringsbevisets tekniska del 0
Avställning 19,00
Påställning 0

 

Betalningen kan utföras med bankkort, vanligaste kredit- och betalningskort samt kontanter.

Kundpriserna för registrering på Traficoms sidor.