Vi betjänar endast dem med förbokad tid pga. koronavirussituationen. Vänligen observera att kör- och hanteringsproven ställvis har långa köer. Ifall ni tillhör en risk- eller karantängrupp eller känner er sjuk, rekommenderar vi att ni avbokar eller ändrar din tid per telefon utan extra kostnad. Vi rekommenderar att alla som besöker Ajovarmas betjäningsställen tar med sig och använder ansiktsmask under sitt besök!

Prislista

från och med 9.1.2020 (€, 0% moms, moms debiteras ej på myndighetsavgifter. Avbokningsavgift 24% moms.)

TILLSTÅNDSTJÄNSTER

 
Körkortsansökan
- ändring av namn eller personbeteckning
- dubblett som ersätter försvunnen / stulen / förstörd
- ändring av specialvillkor
- sänkning av körrätten
- ibruktagande av tidigare körrätt
- övervakad körrätt eller
- ifall du inte mer är igenkännbar från tidigare körkortsbild
25,00
Ansökan om körkortstillstånd
- förnyelse av tidigare körkort dvs. förlängning av körrätten (t.ex. 70 år eller över)
- skaffande av första körkort
- förhöjning av körkortsklass
35,00
Ansökan om övningstillstånd 30,00
Ansökan om körtillstånd 30,00
Ansökan om trafiklärartillstånd 30,00
Ansökan om taxiförarkörtillstånd 45,00
Dubblettansökan gällande taxiförarens körtillstånd 45,00
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 20,00
Dubblettansökan gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade 15,00
Ansökan om färdskrivarkort och kort 100,00
Byte av utländskt körkort 35,00
Ansökan om yrkeskompetenskort och kort 50,00

 

TEORIPROV

 
Teoriprov 35,00
Muntligt teoriprov 94,00
Muntligt teoriprov p.g.a. hälsoskäl 35,00
Oavbokat muntligt teoriprov (24% moms) 50% på normalpris
Om du behöver avboka eller ändra din bokning, bör det göras senast vardagen före din bokade tid, inom Ajovarma telefontjänsts öppethållningstider. I övriga fall debiterar vi 50% av avgiften. Avbokningsavgiften debiteras även om provet inte kan avläggas på grund av dokument som fattas eller övrig kundrelaterad orsak.  
 

FÖRAREXAMEN

 
Körprov för AM/121, A1-, A2 eller A-klass fordon 65,00
Körprov för B-klass fordon 90,00
AM/120-klass hanteringsprov 28,00
Omtagning av hanteringsprov vid A1-, A2 eller A-klass 28,00
Körprov för BE-, C1-, C-, D1- eller D-klass fordon 99,00
Körprov för B/96-klass fordon 65,00
Körprov för C1E-, CE-, D1E- eller DE-klass fordon 110,00
T-klass hanteringsprov 50,00
Omtagning av hanteringsprov vid BE, C1E-, CE-, D1E- eller DE-klass 50,00
Prov på körförmåga på polisens beordran 61,00
Oavbokat hanterings- eller körprov eller prov på körförmåga (24% moms) 50% på normalpris
Om du behöver avboka eller ändra din bokning, bör det göras senast vardagen före din bokade tid, inom Ajovarma telefontjänsts öppethållningstider. I övriga fall debiterar vi 50% av avgiften. Avbokningsavgiften debiteras även om provet inte kan avläggas på grund av dokument som fattas eller övrig kundrelaterad orsak.  
 

YRKESTRAFIK

 
Registrering av grundläggande yrkeskompetens 17,00
Registrering av fortbildning 17,00
Yrkeskompetensprov 50,00
Yrkeskompetensprov, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
Yrkeskompetensprov, muntligt 100,00
Registrering av fortbildning för taxiförare 17,00
Taxiförarprov 100,00
Muntligt taxiförarprov 150,00
Oavbokat muntligt yrkeskompetensprov (24% moms) 50% på normalpris
Om du behöver avboka eller ändra din bokning, bör det göras senast vardagen före din bokade tid, inom Ajovarma telefontjänsts öppethållningstider. I övriga fall debiterar vi 50% av avgiften. Avbokningsavgiften debiteras även om provet inte kan avläggas på grund av dokument som fattas eller övrig kundrelaterad orsak.  
 

ADR

 
ADR körtillståndsprov, andra klasser 50,00
ADR körtillståndsprov, grundkurs P eller TPS17 50,00
ADR körtillståndsprov, sammansatt grundkurs YP 50,00
ADR körtillståndsprov, andra klasser, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
ADR körtillståndsprov, grundkurs P eller TPS17, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
ADR körtillståndsprov, sammansatt grundkurs YP, muntligt pga. hälsoskäl 50,00
ADR körtillståndsprov, grupprov 90,00
ADR körtillståndsprov, andra klasser, muntligt 100,00
ADR körtillståndsprov, grundkurs P eller TPS17,muntligt 100,00
ADR körtillståndsprov, sammansatt grundkurs YP, muntligt 100,00
ADR körtillstånd eller dubblett av säkerhetsrådgivarintyg (TNA) 40,00
Oavbokat muntligt ADR - körtillståndsprov (24% moms) 50% på normalpris
Om du behöver avboka eller ändra din bokning, bör det göras senast vardagen före din bokade tid, inom Ajovarma telefontjänsts öppethållningstider. I övriga fall debiterar vi 50% av avgiften. Avbokningsavgiften debiteras även om provet inte kan avläggas på grund av dokument som fattas eller övrig kundrelaterad orsak.  
 

PRESTATIONER GÄLLANDE TRAFIKREGLERING VID SPECIALTRANSPORTER (EKL)

 
Prov efter EKL-grundkurs och EKL-behörighet 100,00
Prov efter EKL-kompletteringskurs och EKL-behörighet 60,00
EKL-kort 20,00
 

BILSKOLEGRANSKNING OCH GODKÄNNANDE

 
Bilskolegranskning och godkännande 110,00

 

REGISTRERINGSÄRENDEN

Registreringsskylt 4,50
Ny skylt i stället för förkommen 6,50
Registrering, utan bilagor 7,50
Registrering, med bilagor 16,00
Ny utskrift av registreringsbevisets I och II del 7,50
Kopia av den tekniska delen 7,50
Förflyttningstillstånd 13,00
Utskrift av registreringsbevisets tekniska del 0
Avställning 16,00
Påställning 0

 

Betalningen kan utföras med bankkort, vanligaste kredit- och betalningskort samt kontanter.

Kundpriserna för registrering på Traficoms sidor.