Opetusluvan hankkiminen

Opetuslupa ja todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta

(E100)

Opetusluvan myöntämisen yhteydessä hakijalle annetaan Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja suoritetusta kuljettajantutkinnosta (E100). Tämän lomakkeen voi antaa myös tutkinnon vastaanottaja teoriakokeeseen tultaessa. Opetuslupa on pidettävä aina opetusajossa mukana.

Opetusluvan myöntäminen ja peruuttaminen

Lupahakemuksen käsittely kestää yleensä kahdesta kolmeen viikkoa. Lupa voidaan myöntää aikaisintaan vuotta ennen kuin opetettava täyttää B-ajokortin saamisen edellytykseksi säädetyn 18 vuoden vähimmäisiän.

Opetuslupa on voimassa kaksi vuotta. Poliisi voi myös peruuttaa opetusluvan, milloin siihen on syytä. Luvan määräaikaisessa peruuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tieliikennelain 76 ja 77 §:ssä säädetään lyhytaikaisesta ajokiellosta.

Opetusluvasta ja ajokorttiluvasta perittävät maksut selviävät Ajovarman hinnastosta.

Henkilöauton ajokortin hankkimisen vaiheet (pdf)

Opetuslupaa haettaessa tarvittavat asiakirjat yms.

Opettaja

  • opetuslupahakemus täytettynä
  • henkilöllisyystodistus

Oppilas

  • ajokorttilupahakemuslomake täytettynä
  • nuorison terveystodistus (enintään 5 vuotta aikaisemmin annettu) tai lääkärintodistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu)
  • kaksi passivalokuvaa

HUOM! Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Varaa aika opetuslupahakemuksen jättämiseen:

VARAA AIKA 

Varaa aika teoriakokeeseen opetusluvan saamiseksi:

VARAA AIKA 

tai puhelinpalvelustamme p. 075 3239999.

Lue lisää opetusluvasta ja opetuksen sisällöstä (mm. oheislukemisto) Trafin sivuilla.

Varaa aika!

Ajovarma - Sähköinen ajanvaraus säästää aikaa

Etukäteen varattu aika ajokortti- ja lupapalveluihin säästää aikaasi. Ajovarman valtakunnallinen asiakaspalvelu neuvoo ja palvelee numerossa 075 323 9999 arkisin ma-pe 8-15.45 (puhelun hinta: pvm/mpm) tai sähköpostilla tiedustelut(at)ajovarma.fi