Mopedkort (AM120/AM121)

Körkort för moped (M/AM)

Mopedkörkort krävs för

 • Två- eller trehjuliga mopeder (AM specialvillkor 120), med undantag för mopeder med låg effekt
 • Lätta fyrhjulingar (AM specialvillkor 121)
 • Om du är född 1985 eller senare måste du ha ett mopedkort för att få köra moped.
 • För att ha rätt att köra en lätt fyrhjuling (AM121), krävs alltid körkort.

Med körkort i klass M som beviljats före 19.1.2013 får man framföra två- och trehjuliga mopeder (maxhastighet 45 km/h och motorvolym 50 cm³) samt lätt fyrhjuling.

Med körkort i klass AM som utfärdats efter 19.1.2013 får man framföra två- och trehjuliga mopeder då det finns en anteckning på körkortet om specialvillkor 120. Lätt fyrhjuling får framföras med körkort i klass AM då det på körkortet finns en anteckning om specialvillkor 121.

Moped med låg effekt och pedaler (maxhastighet 25 km/h) får framföras utan mopedkort. Föraren bör ändå minst vara 15 år.

För att du ska få gå upp i mopedexamen krävs

 • Ålder minst 15 år
 • Giltigt körkortstillstånd OCH
 • Personen som avlägger examen har fått nödvändig förarutbildning

ELLER

 • Personen som avlägger examen har tidigare haft körrätt motsvarande fordonsklassen beviljad i Finland ELLER motsvarande körrätt beviljad utomlands

Undervisning

Mopedutbildningen innehåller undervisning i teori, hantering och körning. Eleven måste ha fyllt 15 år innan körundervisning i trafiken kan ges.

Mopedutbildning arrangeras av bilskolor och andra utbildare med tillstånd. Undervisningen kan också ges med undervisningstillstånd.

Examen

Mopedexamen måste avläggas innan man kan få mopedkort. En person som har fyllt 15 år och har fått körkortstillstånd samt utbildning kan avlägga förarexamen. Den som anmäler sig till examen ska uppvisa en tillförlitlig utredning om identiteten (t.ex. pass).

När körkortstillståndet har beviljats och när man fått teoriundervisning kan man boka tid för teoriprovet.
Förarexamen för tvåhjulig moped innehåller teori- och hanteringsprov. Förarexamen för lätt fyrhjuling innehåller teori- och körprov. Först när man fått den erforderliga undervisningen och avlagt teoriprovet får man avlägga hanterings- eller körprovet.

Teoriprov

Teoriprovet innehåller skriftliga frågor och trafikuppgifter. Teoriprovet avläggs på dator som vägleder, testar och ger automatisk respons.

Läs mer om teoriprovet på Trafis sidor 

Hanteringsprov

Hanteringsprovet avlägs med tvåhjulig moped (kökortsklass AM/120).

Hanteringsprovet för tvåhjulig moped består av tre uppgifter och att leda mopeden:

 • Långsam körning
 • Portar
 • Nödbromsning

För avläggandet av hanteringsprovet för klass AM har 15 minuter reserverats och av dessa 10 minuter till utförandet av uppgifterna.

Examensmottagaren utfärdar ett intyg över avlagd examen. Intyget ger rätt att köra fordon i körkortsklass AM 120 i 6 månader i Finland med undantag för Åland. Det egentliga körkortet skickas per post.

Obligatorista tillbehör som behövs i provet:

 • En skyddshjälm som är godkänd till vägtrafiken och korrekt fäst
 • Vid behov körglasögon
 • Jacka och långa byxor som ökar säkerheten och är lämpliga för att köra moped, samt handskar och skor

Körprov

För lätt fyrhjuling (körkortsklass AM/121) avlägger man ett körprov i trafiken.

För avläggandet av körprovet för klass AM har 45 minuter reserverats. Av dessa används 5 minuter för inledande diskussion, 30 minuter för körning i trafik och 10 minuter för slutdiskussion.

Se också anvisningar gällande körprovet på Trafis webbsidor.

Examensmottagaren utfärdar ett intyg över avlagd examen. Intyget tillsammans med giltigt identitetsbevis ger rätt att köra fordon i körkortsklass AM 121 i 6 månader i Finland med undantag för Åland. Det egentliga körkortet skickas per post.