Lastbils- och bussförares yrkeskompetens

Lagen och förordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare trädde i kraft 1.8.2007.

Av nya förare krävs grundläggande yrkeskompetens

  • vars körrätt för buss börjat gälla den 10 september 2008 eller efter det
  • vars körrätt för lastbil börjat gälla den 10 september 2009 eller efter det

Boka tid

Yrkeskompetensansökan och kort:

Boka tid

Yrkeskompetensprov:

BOKA TID 

Förvärvade rättigheter:

Befriade från kravet att skaffa grundläggande yrkeskompetens är förare

  • vars körrätt för buss börjat gälla före den 10 september 2008
  • vars körrätt för lastbil börjat gälla före den 10 september 2009

Fortbildning för yrkeskompetens

En förare måste fortbilda sig för att upprätthålla sin yrkeskompetens. Eftersom fortbildningen är avsedd för redan yrkesverksamma förare går den speciellt ut på att öka säkerheten i trafiken och vid transporter.

Ett ytterligare syfte är också att stödja föraren i yrket genom att förbättra hans eller hennes yrkesfärdigheter, hälsa och arbetsmotivation. Den som har yrkeskompetens för både buss och lastbil kan upprätthålla sin kompetens för båda klasserna genom 35 timmars fortbildning som genomförs inom fem år.

  • Inom fortbildningen ska undervisningen totalt omfatta 35 timmar på fem år.
  • Undervisningen ska ges i minst 7 timmars block. Den kan bestå av teoriundervisning, körundervisning eller bäggedera i de ämnen som anges i direktivet.
  • Det enda obligatoriska ämnet i fortbildningen är den undervisning som gäller förutsagt och miljövänligt körsätt (7 timmar).

Ansökan av yrkeskompetens enligt fortbildningen

Fortbildningen måste utföras inom 5 år före sökandet av yrkeskompetensen. Du kan ansöka fortsättning för yrkeskompetensen enligt fortbildningsdagarna tidigast 6 månader före den nuvarande yrkeskompetensen går ut. Då fortsätter yrkeskompetensen 5 år framåt från det nuvarande slutdatumet. Ansökan som gjorts före detta påbörjar den nya yrkeskompetensen 5 år framåt från den sista genomförda fortbildningsdagen. Om yrkeskompetensen redan gått ut, börjar den nya kompetensen från den sista genomförda fortbildningsdagen.

Läs mer på Trafis sidor

Uppgifter om förarens egen yrkeskompetens

Utbildaren skickar uppgifter om genomförd fortbildning för yrkeskompetens till det Ajovarmas kontor som ligger närmast skolningsstället senast inom 2 veckor från den utförda skolningen.

Ajovarma för informationen om den utförda fortbildningen till registret inom 10 arbetsdagar. Huvudsakligen går detta ändå betydligt fortare.

Du kan kontrollera dina uppgifter om yrkeskompetens från Trafis Föraruppgifter -tjänst.

Om du inte hittar dina fortbildningsdagar från tjänsten senast 3 veckor efter skolningen, kontakta personen som ordnat skolningen. Den som ordnat skolningen kontrollerar att dina uppgifter skickats till Ajovarma och kan vid behov vara i kontakt med Ajovarma.