Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys

Laki ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä tuli voimaan 1.8.2007.

Perustason ammattipätevyys vaaditaan uusilta kuljettajilta

  • joiden linja-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2008 tai sen jälkeen
  • joiden kuorma-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2009 tai sen jälkeen

Varaa aika

Ammattipätevyyshakemus ja kortti:

Varaa aika

Ammattipätevyyskoe:

Varaa aika

Saavutetut oikeudet

Perustason ammattipätevyyden hankkimisesta vapautetaan kuljettajat

  • joiden linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008
  • joiden kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta jatkokoulutusta. Koska jatkokoulutus on tarkoitettu ammatissa jo toimiville kuljettajille, sen erityistavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta.

Tarkoituksena on myös tukea kuljettajan ammattia lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja jaksamista ammatissaan. Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

  • Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa.
  • Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta, ajo-opetuksesta tai molemmista direktiivin mukaisissa oppiaineissa.
  • Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia).

Jatkokoulutuksen perusteella haettava ammattipätevyys

Koulutus on suoritettava ammattipätevyyden hakemista edeltäneen 5 vuoden aikana.

Voit hakea suoritettujen jatkokoulutuspäivien perusteella ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kuukautta ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Tätä ennen tehty hakemus aloittaa uuden 5 vuoden jakson viimeisen jatkokoulutuspäiväsi suorituksesta. Jos ammattipätevyytesi voimassaolo on jo päättynyt, uusi jakso alkaa viimeisen jatkokoulutuspäiväsi suorituksesta.

Lue lisää Trafin sivuilla.

Kuljettajan omat ammattipätevyystiedot

Kouluttaja toimittaa tiedon suoritetusta ammattipätevyyden jatkokoulutuksesta koulutuspaikkaa lähimmälle näitä tehtäviä tarjoavalle Ajovarman toimipisteelle viimeistään 2 viikon kuluessa koulutuksen suorittamisesta.

Ajovarma vie tiedot suoritetuista jatkokoulutuksista 10 työpäivän kuluessa rekisteriin. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu kuitenkin huomattavasti tätä nopeammin.

Voit tarkastaa ammattipätevyystietosi Trafin kuljettajatietopalvelusta.

Mikäli et löydä koulutuspäiviäsi kuljettajatietopalvelusta viimeistään 3 viikon kuluttua koulutuksen suorittamisesta, ota yhteyttä ko. koulutuksesi järjestäjään. Hän tarkistaa, että tietosi ovat lähteneet Ajovarman toimipisteelle ja on tarvittaessa yhteydessä Ajovarmaan.