Körundervisningstillstånd


 

När man vill ansöka om undervisningstillstånd är det säkrast att först kontrollera att det inte finns några hinder för att tillståndet ska beviljas. Läs mer på Finlex hemsida.

Den som ansöker om undervisningstillstånd bör avlägga ett godkänt teoriprov för lärare på ett serviceställe som tar emot förarexamina.
www.trafi.fi/sv/vagtrafik/tillstand_och_godkannanden/undervisningstillstand

Teoriprov för undervisningstillstånd:

BOKA TID

eller via telefon på 075 323 9999.

Därefter lämnas lärarens ansökan om undervisningstillstånd och elevens ansökan om körkortstillstånd till Ajovarmas serviceställe. Ansökningsblanketter för undervisningstillstånd finns hos Ajovarmas serviceställen. Boka en tid i förväg. Undervisningstillståndet utfärdas av Trafi.

Ansökan om undervisningstillstånd:

BOKA TID 

eller via telefon på 075 323 9999.

Undervisningstillstånd för körkort i klass B beviljas för högst 2 år och tidigast 1 år innan personen som undervisar uppnår den lagstadgade minimiåldern för B-körkort, 18 år.

Undervisningstillstånd för de övriga klasserna beviljas i regel för högst 9 månader och tidigast 6 månader innan personen som undervisar uppnår den lagstadgade minimiåldern för fordonsklassen i fråga. Ålderskravet för den undervisande är minst 25 år och för AM-klass mopedkörkort minst 21 år.

Skeden vid ansökan om personbilskörkort  (pdf)

Läs mer på Trafis webbsida (Undervisningstillstånd).

Det finns instruktionsmaterial till salu på Ajovarmas verksamhetsställen för dem som lär ut med undersvisningstillstånd.

Läs mer om grunderna för beviljande av undervisningstillstånd på Finlex sidor:

Undervisningstillstånd beviljas inte en sökande som på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper kan anses vara olämplig som lärare (Körkortslagen 39 §).

Undervisningstillstånd för övnings- och fördjupande fasen förutsätter trafiklärartillstånd. Undervisningstillstånd för den djupande fasen är i kraft högst ett år.

Undervisningstillståndens giltighet slutar ändå senast då när examen är tagen, eller om examen inte krävs, då när undervisningen är given.

Teoriprov för den som ansöker om undervisningstillstånd

  • Med ett frågematerial som godkänts av Trafiksäkerhetsverket Trafi kontrolleras att sökanden har den kännedom om undervisningsområdet som krävs.
  • Sökanden måste bli godkänd i ett teoriprov som består av teoriprovet för förarexamen för klass B kompletterat med specialfrågor för undervisningstillståndet. Specialfrågorna tar upp sådant som är viktigt i själva förarundervisningen.
  • Teoriprovet utförs på dator. Provet består av följande delar; presentation av provet, själva provet och återkoppling på provet. Teoriprovet innehåller 50 trafiksituationsfrågor, 10 klasspecifika (B) flervalsfrågor samt 20 frågor relaterade till undervisningstillståndet.
  • Teoriprovet för de som ansöker om undervisningstillstånd för övriga klasser än klass B innefattar trafiksituationsfrågor, klasspecifika frågor samt frågor gällande undervisningstillståndet.

Boka en tid!

Ajovarma - Förbokat tid sparar tid

En förhandsbokad tid till körkorts- och tillståndstjänsterna sparar din tid. Boka en tid i förväg via webben eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ajovarmas rikstäckande kundtjänst ger råd och service på numret 075 323 9999 vardagar må-fre 8.00-15.45 (samtalspris lna/msa) eller via epost: forfragningar(at)ajovarma.fi