Körprovet

Körprovet mäter hur väl kandidaten behärskar de grundläggande färdigheterna som lärs ut i körundervisningen. I körprovet kontrollerar man att den nya föraren på ett säkert sätt kan fortsätta öva sig på att köra i trafiken. I provet skapar man en situation som så väl som möjligt motsvarar självständig körning, där kandidaten upplever att han eller hon själv ansvarar för körprestationen.

Som avslutning på provet ger examensmottagaren genom diskussion feedback på provet. Kandidaten får reda på provresultatet och examensmottagaren kontrollerar att kandidaten har en realistisk uppfattning om sin egen körförmåga. I körprovet ingår minst två hanteringsuppgifter, varav en utförs med backning.

Boka tid till körprovet:

BOKA TID 

eller via telefon på 075 323 9999

OBS! Körprov för tunga fordon bokas direkt från serviceställena. Du kan boka en tid genom att kontakta vår kundtjänst på 075 323 9999 mån-fre kl. 8-16 (Samtalspriser: fast/mobiltelefonnät + lna/msa)


Papper som behövs

Vid körprovet behövs undervisnings- och examensintyg d.v.s. TRAFI E-100 blanketten, (om du är elev i bilskola, levererar bilskolan det). Dessutom behövs ett identitetsbevis med foto. Om du har fått undervisning med undervisningstillstånd eller övat med övningstillstånd, ta med dig dessa dokument.

Behövd utrustning och information om de villkor som ställs på körprovets fordon

Läs mer under körkortsklasserna om förutsättningarna för att delta i examen, de villkor som ställs på fordonet i körprovet samt körutrustningen. 

Körprovets utförande

Provet delas upp i tre delar:

  • inledningssamtal,
  • körning i trafik och
  • feedback.

Tiderna kan justeras en aning efter situation och behov, men helhetstiden är dock 45 - 75 minuter beroende på körkortsklass som avläggs. Under provet kan du fritt prata med examensmottagaren.

Om du inte kan komma på provet, kom ihåg att avboka 1 arbetsdag före den bokade tiden. För den obrukade eller oavbokade tiden uppbärs en avbokningsavgift.

Köranvisningar

Då eleven kör i trafiken ges han eller hon självständiga köruppgifter, så som att köra enligt vägskyltar. Körprovet motsvarar normal självständig och planerad körning. Lokalkännedom förutsätts inte och därför är det inte fel att avvika från den givna rutten. Under körprovet kan du fråga efter mer exakta köranvisningar.

Bedömning

Körprovets bedömning görs beroende på körkortsklass enligt Trafiksäkerhetsverkets anvisningar. Körprovet godkänns, när eleven kan grundförutsättningarna för en säker körstil. En felfri prestation krävs alltså inte. Godkännandet beror inte på mängden av fel, utan på deras allvarlighet.

Feedback

Körprovet avslutas med en diskussion då feedback ges. Diskussionen inleds med resultatet av körprovet. Dessutom går man igenom elevens styrkor som förare och vad som behöver förbättras. I diskussionen efter det första körprovet jämförs examensmottagarens bedömning med elevens bedömning av den egna körförmågan.

Provmottagning

Om ditt prov inte kunde godkännas, kan du delta i ett nytt prov efter att du erlagt den beordrade tilläggsundervisningen.

Körrättighet

Efter ett godkänt körprov får du genast ett intyg (E 100) över förarexamens godkännande, som tillsammans med identitetsbevis ger 6 månads körrättighet. Under denna tid tillverkas ditt egentliga körkort. Betyget berättigar dig att köra fordon som motsvarar klassen endast i Finland (förutom Ålands län). Körkortet skickas till dig per post.

BOKA TID 

OBS!
Körprov för tunga fordon bokas direkt från serviceställena. Du kan boka en tid genom att kontakta vår kundtjänst på 075 323 9999 mån-fre kl. 8-16 (Samtalspriser: fast/mobiltelefonnät + lna/msa)

Boka en tid!

Ajovarma - Förbokat tid sparar tid

En förhandsbokad tid till körkorts- och tillståndstjänsterna sparar din tid. Boka en tid i förväg via webben eller genom att kontakta vår kundtjänst. Ajovarmas rikstäckande kundtjänst ger råd och service på numret 075 323 9999 vardagar må-fre 8.00-15.45 (samtalspris lna/msa) eller via epost: forfragningar(at)ajovarma.fi