Körkort och tillståndstjänster

Alla körkorts- och examensärenden kan skötas vid Ajovarmas serviceställen. Det lönar sig att boka en tid i förväg via webben. Ajovarma och A-Katsastus befinner sig i samma utrymmen på närmare hundra orter.

Boka tid

Ajovarma sköter körkorts- och tillståndstjänster

Ajovarma fungerar som Trafis kontrahent och vi tar emot ansökan om körkort och andra tillståndstjänster i våra serviceställen. Det lönar sig att boka en tid i förväg via webben.

Boka tid

Teoriprovet

I teoriprovet testar man med hjälp av olika trafiksituationer kandidatens kunskaper om trafikreglerna och färdigheter i att upptäcka olika farosituationer.

Läs mer

På väg till teori- eller körprovet?

Syftet med teori- och körprovet är att säkra att personen som avlägger exame kan agera ansvarsfullt som förare och självständigt och tryggt kan tillämpa de grundläggande färdigheterna för förare i olika trafiksituationer. Du kan boka tid till teori- eller körprov via webben, men kontakta närmaste serviceställe för at boka tid till förlängda teoriprov eller körprov för tunga fordon.
Boka tid via webben
Kontakta närmaste serviceställe för att boka tid

Körprovet

Körprovet mäter hur väl kandidaten behärskar de grundläggande färdigheterna som lärs ut i körundervisningen. I körprovet kontrollerar man också att den nya föraren på ett säkert sätt kan fortsätta öva sig på att köra i trafiken.

Läs mer

Körundervisningstillstånd

När man vill ansöka om undervisningstillstånd är det säkrast att först kontrollera att det inte finns några hinder för att tillståndet kan beviljas. Innan man ansöker om tillståndet ska teorikunskaperna hos den som ansöker dessutom testas.
Läs mer om undervisningstillståndet

Vanliga frågor

Jag vill börja köra motorcykel. Vilket körkort behöver jag?

För att kunna köra motorcykel ska du avlägga ett motorcykelkörkort, som har beteckningen A i körkortet och även kallas körkortsklass A. Examen för motorcykelkörkortet omfattar både ett teori- och ett körprov, i vilka ingår obligatorisk undervisning. Kontakta en bilskola för att komma igång.

Läs hela svaret ›

Feedback på förarexamen

Har du just tagit förarexamen? Ge feedback på din erfarenhet. En tablett lottas ut bland dem som svarat.
Ge feedback