Internationellt körkort

Ett internationellt körkort (IDP, International Driving Permit) är en officiell översättning av det nationella körkortet. Man kan anhålla om det internationella körkortet hos Automobilförbundet rf (Autoliitto). Automobilförbundet skickar det internationella körkortet till polisen för att få det bestyrkt.

Internationellt körkort krävs inte i EU- eller EES-länder, men det rekommenderas att man skaffar ett för resor bland annat till Ryssland och till länder utanför Europa. Du kommer väl ihåg, att man alltid parallellt med det internationella körkortet måste visa upp det nationella körkortet i original.

Vid ansökan om internationellt körkort krävs:

  • ett giltigt finskt körkort
  • ett passfoto
  • om man skickar ansökan med post, behövs också en kopia av båda sidor av körkortet bestyrkt av två personer

Ytterligare information om bilresor utomlands på Automobilförbundets webbplats (på finska)