Information om registreringar

Ajovarma och A-Katsastus befinner sig i samma utrymmen på närmare hundra orter. Du kan läsa mer om registreringar och boka tid för registrering på betjäningsstället via A-Katsastus webbsidor.
www.a-katsastus.fi

Registreringsrådgivningen är koncentrerad helt och hållet till de stationer som erbjuder tjänsterna. Välkommen till närmaste A-Katsastus -station som erbjuder tjänsten i fråga för att diskutera de ärenden du grubblar över. Du hittar våra betjäningsställen:
www.a-katsastus.fi/betjaningsstallen

Du kan läsa mer på Trafis sidor:
Registrering och registreringsbevis av fordon (Trafi)
Skrotning och slutlig avregistrering av fordon (Trafi)