Vi är normalt öppna och betjänar som vanligt. Nu under koronapandemien om du är över 70 år, tillhör riskgruppen eller känner dig sjuk eller mår dåligt, vänligen avboka din tid per telefon utan extra kostnad.

Information om registreringar

Ajovarma och A-Katsastus befinner sig i samma utrymmen på närmare hundra orter. Du kan läsa mer om registreringar och boka tid för registrering på betjäningsstället via A-Katsastus webbsidor.
www.a-katsastus.fi

Registreringsrådgivningen är koncentrerad helt och hållet till de stationer som erbjuder tjänsterna. Välkommen till närmaste A-Katsastus -station som erbjuder tjänsten i fråga för att diskutera de ärenden du grubblar över. Du hittar våra betjäningsställen:
www.a-katsastus.fi/betjaningsstallen

Du kan läsa mer på Traficoms sidor:
Vägtrafik > Bilister (Traficom)
Skrotning och slutlig avregistrering av fordon (Traficom)