Förarexamen med automatväxlat fordon

Om körprovet för förarexamen utförs med ett automatväxlat fordon, införs en anmärkning om detta på körkortet (Körkortslagen 16 §), specialvillkor 78 (körrätt begränsad till fordon med automatväxellåda).

Undantag: Anteckning om specialvillkor i klasserna C, CE, D samt DE görs inte i körkortet, om personen tidigare har utfört körprov i klass B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 eller D1E med ett fordon försett med manuell växellåda.