Förarexamen

Den som vill köra ett motordrivet fordon ska normalt ha en körrätt som motsvarar den aktuella fordonsklassen. Nedan kan du se vilket slags undervisning som behövs för de olika körkortsklasserna. Du får också veta mer om vad som ingår i undervisningen, om vilket slags fordon som ska användas och om examen.

Förarexamen är ett inträdesprov till trafiken

Examen går ut på att säkra att du som är ny förare ...

  • har tillägnat sig innehållet i förarundervisningen
  • kan agera ansvarsfullt som förare och beaktar säkerhetsaspekten samt den sociala och ekologiska aspekten
  • kan tillämpa de grundläggande färdigheterna för förare självständigt och tryggt i olika trafiksituationer.

Förarexamen är utarbetad så att den att så exakt som möjligt mäter hur bra du har tillägnat dig undervisningen. Den består av två avsnitt: ett teoriprov, ett hanteringsprov och ett körprov. 
Läs mer om teoriprovet
Läs mer om körprovet