« Uutislistaukseen

Ajovarman lupapalvelujen toiminta ja palvelu on tutkitusti erinomaisella tasolla

Trafi teetti 20.12.2016 – 31.1.2017 välisenä aikana Internet-kyselynä tutkimuksen, jolla se kartoitti asiakkaiden mielipiteitä ja tyytyväisyyttä Ajovarman lupapalveluiden toiminnasta ja palveluista. 

Palvelupisteessä asioineiden arviot asiakaspalvelusta olivat kaikilta osin erittäin hyvällä tasolla esimerkiksi palvelun ystävällisyyden, asiantuntevuuden ja selkeyden suhteen. Asiakkaat kokivat mm. saaneensa riittävästi tietoa lupa-asiansa käsittelyn etenemisestä. Palvelupisteeseen liittyen tyytyväisyys oli erittäin hyvällä tasolla niin kulkuyhteyksien, palveluaikojen sopivuuden kuin asiakastilojenkin osalta. Puhelinpalvelun ja sähköpostiasioinnin osalta arvosanat olivat myös hyvät tai erittäin hyvät. Ajovarman internetsivuja arvioitiin myös myönteisesti. 

Palvelu ruotsin ja englanninkielellä sujuu myös tulosten mukaan erinomaisesti. Yli puolet tutkimukseen vastanneista antaa ruotsinkieliselle palvelulle erittäin hyvän tai hyvän arvosanan ja englanninkieliselle erittäin hyvän.