Digitala färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort måste göras skriftligt.

För ansökan behöver du:

  • passfoto (om bilden inte tidigare sparats i fordonstrafikregistret)
  • kopia på körkort som beviljats utomlands (om sökande inte har ett körkort som beviljats i Finland)

Läs mer om förarkortet på Trafis sidor.

För ansökan av skrivarkort för företag behöver du:

  • handelsregisteruttaget

Läs mer om företagskort på Trafis sidor.

Verkstads- och övervakningskort söks direkt från Trafi, tilläggsinfo på Trafis sidor

Boka tid

Ansökan om färdskrivarkort och kort:

Boka tid

När du kommer och hämtar kortet, behöver du:

  • identitetsbevis och/eller körkort. Din körrätt måste vara giltig när kortet beviljas
  • tidigare beviljat färdskrivarkort (om ansökan gjorts för att byta ut kortet som beviljats i ett annat land ELLER i Finland för att förnya ett redan beviljat kort)
  • Om sökanden inte är Finländsk medborgare, behövs ett uttag från befolkningsregistercentralen för ansökan om färdskrivarkort, dvs. hemortsintyg (kunden söker detta vid behov från hemortens magistrat med egen bekostnad) OCH en kopia av arbetstillstånd för de sökanden, vars hemland inte beviljar färdskrivarkort.