DE-körkort

D-klassens fordonskombinationer

DE-körkort behöver du

 • för kombinationer där dragbilen är ett fordon i klass D, och när släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg.

För att du ska få gå upp i förarexamen i klass DE krävs:

 • att du har fått en förarutbildning som motsvarar examensklassen, och att har fått körrätt beviljat i FInland som motsvarar dragbilsklassen, eller ett utomlands beviljat körkort för motsvarande klass
 • Undervisningen omfattar 8 timmar teori + 10 timmar körundervisning

ELLER

Personen som utför examen har:

 • rätt att köra dragbil i Finland eller har motsvarande körkort som beviljats utomlands SAMT
 • har skaffat sig giltig yrkeskompetens för förare minst ett år före förarexamen eller – vid snabbförvärvad utbildning – två år före examen, och att du har fått den mängd kompletterande förarundervisning som fordras för examen i den aktuella klassen.
 • Undervisningen omfattar t 3 h teoriundervisning + 3 h körundervisning.

ELLER

 • att du har – eller har haft – rätt att köra fordon av motsvarande klass i Finland ELLER motsvarande körkort som beviljats utomlands.

Fordonet du använder vid körprovet ska uppfylla följande villkor

(se 14 § i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen)

 • Dragbilen ska vara ett fordon i klass D.
 • Släpvagnens registrerade totalmassa ska vara minst 1 250 kg och den faktiska totalmassan minst 800 kg och bredden 2,40 meter.
 • Lastutrymmets karosserikonstruktion eller last ska, längs lastutrymmets hela bredd, vara minst två meter bred och hög.
 • Fordonskombinationen ska vara gjorda för en hastighet av minst 80 km/h.

Förarexamen består av

 • ett teoriprov med 10 frågor som gäller klass DE
 • ett hanteringsprov enligt Trafis anvisningar
 • ett körprov enligt Trafis anvisningar, provet varar 75 minuter 

DE –klassen innehåller körtillstånd i D1E –klassen.