DE-ajokortti

D-luokan ajoneuvoyhdistelmät

Ajokorttivaatimus

 • Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg.

DE-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

 • Tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessa saatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti
 • Opetusvaatimus: 8 h teoriaa + 10 h ajo-opetusta

TAI

Tutkinnon suorittajalla on

 • Suomessa saatu vetoauton ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti JA
 • voimassa oleva, koulutuksen kautta saavutettu kuljettajan ammattipätevyys, joka on saavutettu vähintään vuosi ennen tutkintoon tuloa tai nopeutetulla koulutuksella kaksi vuotta ennen tutkintoon tuloa ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta
 • Opetusvaatimus: 3 h teoriaa + 3 h ajo-opetusta

TAIKKA

 • tutkinnon suorittajalla on tai on aikaisemmin ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus TAI ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti

Ajokokeessa käytettävä ajoneuvo

(LMp 14 §)

 • vetoautona D-luokan ajoneuvo
 • perävaunun rekisteröity kokonaismassa on vähintään 1250 kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 800 kg, leveys 2,40 metriä
 • kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen
 • ajoneuvoyhdistelmän suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h

Tutkinto

 • teoriakoe: 10 DE -luokan kysymystä
 • käsittelykoe: Trafin ohjeiden mukaisesti
 • ajokoe: Trafin ohjeiden mukaisesti, ajokokeen kesto 75 min.


DE-luokka sisältää D1E-luokan ajo-oikeuden.