D1E-körkort

D1-fordonskombinationer

D1E-körkort behöver du för

 • Fordonskombinationer, där dragbilen tillhör klass D1, och släpvagnens totalvikt är över 750 Kg

För att du ska få gå upp i förarexamen i klass D1E krävs

Ålder minst 21 år OCH

 • Personen som avlägger examen har fått en förarutbildning som motsvarar examensklassen har körrätt som motsvarar klassen beviljat i Finland, eller ett körkort som beviljats utomlands och som motsvarar klassen
 • Undervisningen omfattar 8 h teori + 10 h körundervisning

ELLER

Personen som avlägger examen har:

 •  rätt att köra dragbil i Finland eller har motsvarande körkort som beviljats utomlands SAMT
 • skaffat en giltig yrkeskompetens för förare minst ett år före förarexamen eller, vid snabbförvärvad utbildning, minst två år före förarexamen, och att du har fått den mängd kompletterande förarundervisning som fordras.
 • Undervisningen omfattar 3 h teoriundervisning + 3 h körundervisning

ELLER

 • att du har – eller har haft – rätt att köra fordon av motsvarande klass i Finland ELLER
 • motsvarande körkort som beviljats utomlands.

Fordonet du använder vid körprovet ska uppfylla följande villkor

(se 5 § i körkortsförordningen samt 14 § i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen)

 • Dragbilen ska vara ett fordon i klass D1
 • Släpvagnens registrerade totalmassa ska vara minst 1 250 kg och den faktiska totalmassan minst 800 kg
 • Lastutrymmets karosserikonstruktion eller last ska, längs lastutrymmets hela bredd och   längd, vara minst två meter bred och hög
 • Fordonskombinationen n ska vara gjorda för en hastighet av minst 80 km/h.
 • OBS! Om du använder ett automatväxlat fordon vid ditt körprov, kommer ditt körkort i den aktuella klassen att gälla bara för fordon med automatväxel

Förarexamen består av

 • ett teoriprov med 10 st D1E frågor  D1E
 • ett hanteringsprov enligt Trafis anvisningar
 • ett körprov enligt Trafis anvisningar, provet varar 75 minuter


D1E –klassen innehåller körtillstånd i BE –klassen.