D1E-ajokortti

D1-luokan ajoneuvoyhdistelmät

Ajokorttivaatimus, kun

 • ajoneuvoyhdistelmät, joissa on D1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg

D1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Ikä vähintään 21 vuotta JA

 • Tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessa saatu vetoauton luokkaa vastaava (D1 tai D) ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti
 • Opetusvaatimus: 8 h teoriaa + 10 h ajo-opetusta

TAI

Tutkinnon suorittajalla on:

 • Suomessa saatu vetoauton ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti JA
 • voimassa oleva, koulutuksen kautta hankittu kuljettajan ammattipätevyys, joka on saavutettu vähintään vuosi ennen tutkintoon tuloa tai nopeutetulla koulutuksella kaksi vuotta ennen tutkintoon tuloa ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta
 • Opetusvaatimus: 3 h teoriaa + 3 h ajo-opetusta

TAIKKA

 • tutkinnon suorittajalla on tai on aikaisemmin ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus TAI
 • ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti

Ajokokeessa käytettävä ajoneuvo

(AKA 5 §, LMp 14 § )

 • vetoautona D1-luokan ajoneuvo
 • perävaunun rekisteröity kokonaismassa on vähintään 1250 kg ja todellinen kokonaismassa 800 kg
 • kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen
 • ajoneuvoyhdistelmän suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h
 • jos tutkinnon suorittaa automaattivaihteisella ajoneuvolla, saa ajo-oikeuden vain automaattivaihteiselle ajoneuvolle ko. luokassa 

Tutkinto

 • teoriakoe: 10 D1E-luokan kysymystä
 • käsittelykoe: Trafin ohjeiden mukaisesti
 • ajokoe: Trafin ohjeiden mukaisesti, ajokokeen kesto 75 min


D1E-luokka sisältää BE-luokan ajo-oikeuden.