D-körkort

Körkort för buss (D)

Krav för D-körkortet:

 • Bussar och andra fordon, där det finns plats för mer än åtta personer, inklusive föraren
 • Fordonskombinationer, vars dragbil tillhör klass D och där släpvagnens totalvikt är högst 750 Kg

För att du ska få gå upp i förarexamen i klass D krävs:

Ålder minst 24 år

ELLER

 • Ålder minst 23 år
 • Personen som avlägger examen har uppnått yrkesbehörighet (140 h) för bussförare på grundläggande nivå

ELLER

 • Att du är minst 21 år
 • Personen som avlägger examen har någon annan än försnabbad (280 h) yrkesbehörighet för bussförare på grundläggande nivå

ELLER

 • Ålder minst 18 år
 • Du har avlagt grundläggande yrkesexamen för bussförare samt har övrig yrkesbehörighet någon annan än försnabbad (280 h)yrkesbehörighet för bussförare på grundläggande nivå.

Andra krav

 • Personen som avlägger examen har fått grundläggande, och fördjupande skedets förarutbildning (tilläggsutbildning) och har ett giltigt körkortstillstånd
 • Personen som avlägger examen har fått förarutbildning som motsvarar klassen och har minst B – klassens körkort som beviljats i Finland eller motsvarande körkort som beviljats utomlands
 • Undervisningen omfattar 27 timmar teori + 40 timmar körundervisning


ELLER

 • Personen som avlägger examen har en körrätt motsvarande klass C1 eller C och har fått en förarutbildning som motsvarar examensklassen
 • Undervisningen omfattar 15 timmar teori + 30 timmar körundervisning.

ELLER

 • Personen som avlägger examen har en körrätt motsvarande klass D1 och har fått en förarutbildning som motsvarar examensklassen
 • Undervisningen omfattar 6 timmar teori + 15 timmar körundervisning.

ELLER

 • Personen som avlägger examen har en giltig, genom utbildning skaffad yrkeskompetens för last- eller bussförare beviljat minst ett år före förarexamen eller vid försnabbad utbildning, två år före examen och har fått en kompletterande mängd förarutbildning för examen i den aktuella klassen
 • Undervisningen omfattar 5 timmar teori + 10 timmar körundervisning

ELLER

 • Personen som avlägger examen har en giltig, via tilläggsutbildning upprätthållen, yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare.
 • Undervisningen omfattar 5 timmar teori + 10 timmar körundervisning

ELLER

 • Personen som avlägger examen har eller har tidigare haft körrätt beviljat i FInland som motsvarar klassen, eller motsvarane körkort beviljat utomlands.
 • Undervisning krävs inte

Fordonet som används vid körprovet

 • Bussens registrerade totalvikt minst 10000 Kg
 • Längd minst 10 meter, bredd 2,40 meter
 • Konstruktiv hastighet minst 80 km/h
 • Fordonet måste ha låsningsfria bromsar och färdksrivare

Examen

 • Teoriprov: 10 st frågor som gäller klass D
 • körprov enligt Trafis anvisningar, varar 60 minuter

Läs mer: Läroplaner / Trafis sidor

D –klassen innehåller körtillstånd i D1 –klassen.