CE-körkort

Körkort för tung kombination (CE), "långtradarkort"

CE -Körkortet krävs för

(vikterna som finns i registreringsbeviset)

 • C – klass dragbil och släpvagn, vars totalvikt överstiger 750 Kg; eller
 • C1 – klass dragbil och släpvagn, vars totalvikt överstiger 750 Kg och fordonskombinationens totalvikt överstiger 12000 Kg
   

För att du ska få gå upp i förarexamen krävs

 • Ålder minst 21 år eller 18 år, om examenstagaren har grundnivå i lastbilsförarens yrkeskompetens (280h-skolning).
 • Utförd övnings- och fördjupande skedets förarutbildning (fortbildning)
 • Giltigt körkotstillstånd
 • Grundnivån i yrkeskompetens krävs inte av 18 -åriga, och examenstagaren studerar en yrkesexamen enligt en undervisningsplan inom logistik, som innehåller yrkeskompetensen.

SAMT

 • fått en förarutbildning som motsvarar examensklassen och att du i Finland har fått körrätt som motsvarar dragbilsklassen eller att du utomlands har fått körkort för motsvarande klass.
 • Undervisningen ska omfatta 15 h teori + 30 h körundervisning

ELLER

 • har fått körrätt för klass C1E
 • Undervisningen ska omfatta 7 h  teori + 20 h körundervisning


ELLER

 • har skaffat dig giltig yrkeskompetens för förare minst ett år före förarexamen, eller vid försnabbad utbildning minst två år före förarexamen
 • Undervisningen ska omfatta 5 h teori + 10 h körundervisning.

ELLER

 • har skaffat dig giltig yrkeskompetens och upprätthållit den med tilläggsutbildning
 • Undervisningen ska omfatta 5 timmar teori + 10 timmar körundervisning.


ELLER

 • att du har – eller tidigare i Finland haft – en körrätt som motsvarar examensklassen eller att du utomlands har fått körkort i motsvarande klass.
 • Undervisning krävs inte
   

Fordonet du använder vid körprovet ska uppfylla följande villkor

 • Dragbilen ska vara en lastbil i klass C
 • Kombinationens registrerade totalvikt ska vara minst 20 000 kg och den verkliga totalvikten minst 15 000 kg, längden minst 14 meter och bredden minst 2,4 meter
 • Kombinationen ska vara gjord för en hastighet av minst 80 km/h.
 • Släpvagnens längd ska vara minst 7,5 meter.
 • Fordonskombinationen ska ha låsningsfria bromsar, växellåda med hjälp av vilken föraren kan välja vilken växel som används, och färdskrivare
 • Fordonskombinationens karosserikonstruktion eller last ska, längs lastutrymmets hela bredd och längd, vara minst lika bred och hög som dragbilens förarhytt
 • Släpvagnen ska vara registrerad i Finland

Examen

 • teoriprov med 10 specialfrågor som gäller klass CE
 • hanteringsprov enligt Trafis anvisningar
 • körprov enligt Trafis anvisningar, varar 75 minuter

Läs mer: Läroplaner / Trafis sidor

CE –klassen innehåller körtillstånd i C1E –klassen.