CE-ajokortti

Raskaan yhdistelmän ajokortti (CE), eli "rekkakortti"

 Ajokorttivaatimus, kun

(rekisteröintitodistukseen merkityt massat)

 • C-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg; tai
 • C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg

CE-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

 • ikä vähintään 21 vuotta tai 18 vuotta, jos tutkinnon suorittajalla on kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys (280h-koulutus).
 • suoritettu harjoittelu- ja syventävän vaiheen kuljettajaopetus (jatko-opetus).  
 • voimassa oleva ajokorttilupa.
 • Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita 18-vuotiailta, jos tutkinnon suorittaja opiskelee opetussuunnitelmaperusteista ammatillista logistiikan perustutkintoa, joka tuottaa mainitun ammattipätevyyden.

JA

 • tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessa saatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti
 • Opetusvaatimus: 15 h teoriaa + 30 h ajo-opetusta

TAI

 • Tutkinnon suorittajalla on C1E-luokan ajo-oikeus.
 • 7 h teoriaa + 20 h ajo-opetusta

TAI

 • tutkinnon suorittajalla on voimassaoleva, koulutuksen kautta hankittu kuorma- tai linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, joka on saavutettu vähintään vuosi ennen tutkintoon tuloa tai nopeutetulla koulutuksella kaksi vuotta ennen tutkintoon tuloa
 • 5 h teoriaa + 10 h ajo-opetusta

TAI

 • tutkinnon suorittajalla on voimassaoleva, jatkokoulutuksen kautta ylläpidetty kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyys
 • 5 h teoriaa + 10 h ajo-opetusta

TAIKKA

 • tutkinnon suorittajalla on tai on aikaisemmin ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.
 • kuljettajaopetusta ei vaadita

Ajokokeessa käytettävä ajoneuvo

 • vetoautona C-luokan kuorma-auto
 • yhdistelmän rekisteröity kokonaismassa on vähintään 20 000 kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 15 000 kg, pituus vähintään 14 m ja leveys vähintään 2,4 metriä
 • yhdistelmän rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h
 • perävaunun pituuden on oltava vähintään 7,5 metriä
 • yhdistelmässä on oltava lukkiintumattomat jarrut, vaihteisto, jonka avulla kuljettaja voi valita kulloinkin käytettävän vaihteen ja ajopiirturi
 • ajoneuvoyhdistelmässä kuormatilan on korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta oltava vähintään vetoauton ohjaamon levyinen ja korkuinen
 • perävaunun pitää olla Suomessa rekisteröity

Tutkinto

 • teoriakoe: 10 kpl CE - luokan erityiskysymystä
 • käsittelykoe: Trafin ohjeiden mukaisesti
 • ajokoe: Trafin ohjeiden mukaisesti, ajokokeen kesto 75 min.

Lue lisää: Opetussuunnitelmat Trafin sivuilla

CE-luokka sisältää C1E-luokan ajo-oikeuden.