C1E-körkort

Körkort för lätt kombination (C1E)

För att du ska få körkort krävs

(vikten framgår av registerutdraget)

 • att dragbilen är ett fordon i klass C1 (den totala massan överstiger 3500 kg men inte 7500 kg) och släpvagn med totalvikt över 750 Kr; eller
 • att dragbilen är ett fordon i klass B och släpvagnen har en totalvikt som överstiger 3500 kg, kombinationens totalmassa dock högst 12 000 kg

För att du ska få gå upp i förarexamen klass C1E krävs

Ålder minst 18 år, utfört övnings- och fördjupande fasen av förarundervisningen samt har ett giltigt körkortstillstånd

SAMT

 • att du har fått förarutbildning i övnings- och fördjupningsfasen som motsvarar examensklassen och att du har getts körrätt för dragbil i motsvarande klass (C1 eller C) i Finland eller körkort för motsvarande klass som avlagts utomlands, som har varit i kraft i minst 3 månader efter du fyllt 18 år
 • undervisningen omfattar 8 h teori + 10 h körundervisning.

ELLER

 • Personen som avlägger examen har lasbils- och bussförarenss grundläggande yrkeskompetens som är skaffad via skolning, och som beviljats senast ett år före examenstagandet eller med försnabbad skolning minst två år före examenstagandet 
 • Undervisningen omfattar 3 h teori + 3 h körundervisning

ELLER

 • Personen som avlägger examen har en giltig, via tilläggsutbildning upprätthållen  lastbils- eller bussförarens yrkeskompetens.
 • 3 h teori + 3 h körundervisning

ELLER

 • att du har – eller tidigare i Finland har haft – en körrätt som motsvarar examensklassen eller att du utomlands har fått körkort i motsvarande klass.
 • Undervisning krävs inte
   

Fordonet du använder vid körprovet ska uppfylla följande villkor

 • En fordonskombination där dragbilen är en lastbil i klass C1 eller C
 • Kombinationens längd ska vara minst åtta meter
 • Släpvagnens registrerade totalmassa ska vara minst 1 250 kg och faktiska totalmassa minst 800 kg
 • Om ett fordon i klass C används som dragbil, ska kombinationens registrerade totalmassa understiga 20 000 och den faktiska totalmassan understiga 15 000 kg
 • Fordonskombinationens lastutrymmes chassistruktur eller lastutrymmets bredd och längd måste vara minst lika lång och bred som dragbilens hytt, eller smalare förutsatt att föraren endast ser bakåt endast genom speglarna utanför
 • Dragbilen och släpvagnen ska vara gjorda för en hastighet av minst 80 km/h
 • Om du använder en automatväxlad bil vid ditt körprov, kommer ditt körkort i den aktuella klassen att gälla bara för fordon med automatväxel.

Förarexamen består av

 • ett teoriprov med 10 specialfrågor som gäller klass C1E
 • ett hanteringsprov: enligt Trafis anvisningar
 • ett körprov enligt Trafis anvisningar, körprovet varar 75 minuter

Läs mer: Läroplaner / Trafis sidor

C1E –klassen innehåller körtillstånd i BE-klassen.