C1E-ajokortti

Kevyen yhdistelmän ajokortti (C1E)

Ajokorttivaatimus, kun

(rekisteröintitodistukseen merkityt massat)

 • C1-luokan vetoauto (kokonaismassa yli 3500 kg ja enintään 7500 kg) ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 750 kg; tai
 • B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on yli 3500 kg, yhdistelmän kokonaismassa kuitenkin enintään 12 000 kg

C1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Ikä vähintään 18 vuotta ja saanut harjoittelu- ja syventävän vaiheen kuljettajaopetuksen (jatko-opetuksen) sekä voimassa oleva ajokorttilupa

JA

 • tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessa saatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus (C1 tai C) tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti, joka on ollut voimassa vähintään 3 kuukautta sen jälkeen, kun tutkinnon suorittaja on täyttänyt 18 vuotta;

           Opetusvaatimus: 8 h teoriaa + 10 h ajo-opetusta

TAI

 •  tutkinnon suorittajalla on voimassaoleva, koulutuksen kautta hankittu kuorma- tai linja-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, joka on saavutettu vähintään vuosi ennen tutkintoon tuloa tai nopeutetulla koulutuksella kaksi vuotta ennen tutkintoon tuloa
 • 3 h teoriaa + 3 h ajo-opetusta

TAI

 • tutkinnon suorittajalla on voimassaoleva, jatkokoulutuksen kautta ylläpidetty kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyys
 • 3 h teoriaa + 3 h ajo-opetusta

TAIKKA

 • tutkinnon suorittajalla on tai on aikaisemmin ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.
 • kuljettajaopetusta ei vaadita

Ajokokeessa käytettävä ajoneuvo

 • ajoneuvoyhdistelmä, jossa vetoautona on C1- tai C-luokan kuorma-auto
 • yhdistelmän pituus on vähintään kahdeksan metriä
 • perävaunun rekisteröity kokonaismassa on vähintään 1250 kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 800 kg
 • Jos vetoautona käytetään C-luokan ajoneuvoa, yhdistelmän rekisteröidyn kokonaismassan on oltava alle 20 000 kg ja todellisen kokonaismassan
 • alle 15 000 kg
 • Ajoneuvoyhdistelmässä kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan on oltava leveydeltä ja pituudelta on vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampikin edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä.
 • vetoauton ja perävaunun suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h
 • jos tutkinnon suorittaa automaattivaihteisella ajoneuvolla, saa ajo-oikeuden vain automaattivaihteiselle ajoneuvolle ko. luokassa

Tutkinto

 • teoriakoe: 10 kpl C1E-luokan erityiskysymystä
 • käsittelykoe: Trafin ohjeiden mukaisesti
 • ajokoe: Trafin ohjeiden mukaisesti ajokokeen kesto 75 min

Lue lisää: Opetussuunnitelmat Trafin sivuilla

C1E-luokka sisältää BE-luokan ajo-oikeuden.