C1- / C -körkort

Körkort för lastbil (C1 och C)

C1-körkort behöver du för

 • Andra fordon än fordon i klass D1- eller D, vars totalvikt är över 3 500 kg, men högst 7 500 kg och som är planerade och tillverkade för transporertera högst åtta personer utöver föraren
 • Fordonskombinationer, som har ett dragfordon i klass C1, och en släpvagn med totalvikt som är högst 750 kg

 

C-körkort behöver du för

lastbilar och andra fordon av följande slag:

 • Andra fordon än fordon i klass D1- eller D, vars totalvikt är över 3 500 kg och som är planerade och tillverkade för transporertera högst åtta personer utöver föraren
 • Fordonskombinationer, som har ett dragfordon i denna klass, och en släpvagn med totalvikt som är högst 750 kg

 

För att du ska få gå upp i examen krävs

 • Klass C: ålder minst 21 eller 18 år, om personen som avlägger examen har yrkesbehörighet på grundnivå för lastbilsförare samt gällande körkortstillstånd (280 timmars utbildning)
 • Klass C1: ålder minst 18 år
 • Personen som avlägger examen har fårr undervisning som motsvarar klassen för examen och han eller hon har körrätt för minst körkort i klass B som avlagts i Finland eller utomlands för motsvarande klass.
 • Yrkesbehörighet på grundnivå fordrar ej av 18-åringar, om personen som avlägger examen studerar för en grundläggande yrkesexamen i logistik i enlighet med en läroplan, som ger ovannämnda yrkesbehörighet.

För C1-klass examen krävs:

 • 9 h teori + 5 h körundervisning

  ELLER
   
 • Personen som avlägger examen har tiudigare haft körkort motsvarande fordonsklassen som är beviljat i Finland, eller motsvarande körkort beviljat utomlands.
 • Undervisning krävs inte
   

För C-klass examen krävs:

 • 12 h teori + 10 h körundervisning

  ELLER
   
 • Personen som avlägger examen har körrätt i C1-klassen
 • 3 h teori + 5 h körundervisning

  ELLER
   
 • Personen som avlägger examen har giltig lastbils- och bussförarens grundläggande yrkeskompetens som är skaffad via skolning, och som beviljats senast ett år före Personen som avlägger examen eller med försnabbad skolning två år före examenstagandet
 • 1 h teori + 2 h körundervisning

  ELLER
   
 • Personen som avlägger examen har giltig lastbils- och bussförarens grundläggande yrkeskompetens som är upprätthållen via tilläggsskolning
 • 1 h teori + 2 h körundervisning

  ELLER
   
 • Personen som avlägger examen har tidigare haft körkort motsvarande fordonsklassen som är beviljat i Finland, eller motsvarande körkort beviljat utomlands
 • Undervisning krävs inte

Lastbilen du använder vid körprovet ska uppfylla följande villkor

Vid examen för C1-körkort

 • Lastbilens registrerade totalmassa ska vara minst 4 000 kg. Bilen ska vara minst 5 meter lång och vara gjord för en hastighet av minst 80 km/h.
 • Lastbilen ska ha låsningsfria bromsar och färdskrivare.
 • Lastutrymmets konstruktion eller utrymmet för lasten ska, längs lastutrymmets hela bredd och längd, ha minst samma bredd och höjd som förarhytten.
 • lastbilen måste vara ett körskolefordon
 • om man utför examen med automatväxlat fordon, får man körrätt endast till automatväxlade fordon i den fordonsklassen

Vid examen för C-körkort

 • Lastbilens registrerade totalmassa ska vara minst 12 000 kg och den faktiska totalmassan minst 10 000 kg. Lastbilen ska vara minst 8 meter lång och minst 2,40 meter bred samt vara gjord för en hastighet av minst 80 km/h.
 • Fordonet ska ha låsningsfria bromsar, växellåda med hjälp av vilken föraren kan välja vilken växel som används, och färdskrivare
 • Lastutrymmets konstruktion eller utrymmet för lasten ska, längs lastutrymmets hela bredd och längd, ha minst samma bredd och höjd som förarhyttens.
 • Lastbilen måste vara ett körskolefordon
 • OBS! Om du använder en automatväxlad bil vid ditt körprov kommer ditt körkort i den aktuella klassen att gälla bara för fordon med automatväxel om inte körprov för tidigare förarexamen i klass B, BE, D, D1 eller D1E har avlagts med ett fordon försett men manuell växellåda.

Förarexamen består av

 • ett teoriprov med 10 allmänna frågor i klass C1 eller C
 • ett körprov, 60 minuter långt enligt Trafis anvisningar

Läs mer: Läroplaner / Trafis sidor 

C –klassen innehåller körtillstånd i klass C1. C1- och C –klassen innehåller körtillstånd i LT –klassen.