Körkort för BE-kombination

Körkort för lätt BE-kombination

BE-körkort behöver du för

fordonskombinationer av följande slag:

 • fordon i B-klassen som dragbil (den totala massan högst 3500 kg)
 • fordonskombinationens totala massa överstiger 3500 kg
 • släpvagnens totala massa överstiger 750 kg och är högst 3500 kg)

För att du ska få gå upp i examen krävs

 • att du är minst 18 år
 • att du har ett giltigt körkortstillstånd OCH
 • att du har rätt att köra fordon av klass B i Finland, har avlagt förarexamen för klass B eller har ett körkort som beviljats utomlands och som motsvarar B-körkortet
  ELLER
 • att du tidigare har haft rätt att i Finland köra BE-kombinationer eller fått ett körkort som beviljats utomlands och som motsvarar BE-körkortet.

Fordonet du använder vid körprovet ska uppfylla följande villkor

 • dragbil B-klassens fordon (totalvikt max. 3500 kg)
 • dragbilens och släpvagnens sammanlagda registrerade totalvikt måste överstiga 3500 kg
 • släpvagnens totalvikt måste vara minst 1000 kg och verkliga totalvikt minst 800 kg
 • fordonskombinationens största konstruerade hastighet minst 100 km/h
 • släpvagnens chassistruktur eller lastutrymmets bredd och längd måste vara minst lika hög och bred som dragbilens hytt, men kan också vara smalare förutsatt att föraren endast ser bakåt genom speglarna utanför

ANNAT ATT BEAKTA

 • Lag om vinterdäck (Förordning om användning av fordon på väg kapitel 3. 16 § punkt 2 och 17 § punkterna 1 och 2)
 • Om man utför examen med automatväxlat fordon, får man körrätt endast till automatväxlade fordon i den fordonsklassen
 • Släpvagnen bör vara registrerad.

Förarexamen består av

 • ett teoriprov med 10 specialfrågor som gäller klass BE
 • ett hanteringsprov enligt Trafis anvisningar
 • ett körprov enligt Trafis anvisningar; provtiden för körprovet inklusive hanteringsprovet är sammanlagt 60 minuter


BE –klassen innehåller körtillstånd i T- och AM -klasserna.