B/96-yhdistelmän ajokortti

Ajokorttivaatimus

B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3 500 kg mutta ei 4 250 kg, jos hänen ajokortissaan on merkintä ajoneuvoyhdistelmää vastaavan ajokokeen suorittamisesta.

B/96-luokan ja ajokokeeseen pääsemisen edellytykset

  • ikä vähintään 18 vuotta
  • voimassa oleva ajokorttilupa
  • tutkinnon suorittajalla on Suomessa B-luokan ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

Ajokokeessa käytettävä ajoneuvo

  • B-luokan ajoneuvoyhdistelmä, jossa vetoautona on B-luokan auto ja perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja vetoauton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 4250 kg

Ajokoe


B/96-luokka sisältää T- ja AM-luokan ajo-oikeuden.