ADR-körtillstånd för farliga ämnen

En förare som transporterar farliga ämnen över de tillåtna minimimängderna måste ha körtillstånd. (Se förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen 401/2011.)

För att få sitt körtillstånd måste föraren få utbildning och bli godkänd i körtillståndsprovet. Körtillståndet, som beviljas för fem år, ska förnyas innan giltighetstiden går ut. Det är giltigt både för inrikestransporter och internationella transporter.

Boka tid

ADR-prov:

BOKA TID 

Utbildning

Utbildningen indelas i olika grundkurser, specialkurser, kurser för tanktransport och kompletteringskurser. Kurserna får hållas av organisationer som godkänts av Trafiksäkerhetsverket Trafi.

  • En förare som genomgått grundkursen och godkänts i kursprovet får rätt till styckegods- och bulktransport av farliga ämnen.
  • En förare som genomgått kursen i tanktransport och godkänts i kursprovet får dessutom rätt till tanktransport. Endast den som genomfört grundkursen får delta i kursen för tanktransport.
  • Kompletteringskursen är avsedd för förare som ska förnya sitt körtillstånd.

Närmare information om frågor kring ADR-körtillstånd – ADR-utbildning, utbildare etc. – finns bland annat på Trafis sidor samt på kommunikationsministeriets webbplats (på finska).