A1-, A2- och A-körkort


 

Körkort för lätt motorcykel (A1), körkort för motorcykel med begränsad effekt (A2), och körkort för motorcykel med obegränsad effekt (A)

Klass A1, A2 eller A – undervisning i bilskola (eller med undervisningstillstånd)

För dig som har rätt att köra fordon i klass B är undervisningen fördelad på 6 timmar teori och 6 timmar körundervisning (1 timme på landsväg).

Krav på det fordon som används i undervisningen:

 • I klass A1 måste motorcykelns cylindervolym vara minst 115 cm³, effekten högst 11 kW, förhållandet mellan effekt och vikt högst 0,1 kW/kg och den största strukturella hastigheten minst 90 km/h
 • I klass A2 måste motorcykelns cylindervolym vara minst 395 cm³ (förbränningsmotorer), förhållandet mellan effekt och vikt minst 0,15 kw/kg (elmotorer) effekten minst 20 och högst 35 kW, förhållandet mellan effekt och vikt högst 0,2 kW/kg och motorcykeln får inte vara konstruerad av ett fordon med effekt högre än 70 kW
 • I klass A måste motorcykelns cylindervolym vara minst 595 cm³, och motorns effekt minst 40kW

Ålderskrav för de olika klasserna:

 • Klass A1: att du är minst 16 år, har giltigt körkortstillstånd samt den förarundervisning som fordras
 • Klass A2: att du är minst 18 år, har giltigt körkortstillstånd samt den förarundervisning som fordras
 • Klass A: att du är minst 24 år, har giltigt körkortstillstånd samt den förarundervisning som fordras

Examen

Teoriprov
AV + A-specialfrågor

Prov i fordonshantering
Genomförs enligt Trafis anvisningar

Körprov

 • Körprovet förutsätter ett godkänt hanteringsprov, som är i kraft 1 år, kan tas emot vid samma bokning.
 • När du klarat körprovet får du ett intyg över att din förarexamen blivit godkänd. Intyget är giltigt i sex månader.
 • Körkortet skickas per post.

Undervisning för att ansöka om övningstillstånd

För att du ska få övningstillstånd måste du ha ...

 • fått den teoriundervisning som krävs i en bilskola eller med undervisningstillstånd (12 timmar, 6 timmar trafik + 6 timmar specialundervisning för motorcykel)
 • fått körundervisning i bilskola eller med undervisningstillstånd i 4 timmar, varav minst 2 i trafiken
 • blivit godkänd i det teoriprov som ingår i förarexamen
 • blivit godkänd i hanteringsprovet med motorcykel

En förutsättning för att övningstillstånd ska beviljas är även att sökanden inte är belagd med körförbud eller varit detta under en tidsperiod på fem år innan beslutet om tillstånd.

Du ansöker om övningstillstånd på Ajovarmas serviceställe. Tillståndet beviljas för högst tre månader men får inte förnyas, såvida du inte har ett särskilt giltigt skäl till detta.

Undervisning i bilskola

 • Teoriundervisning i bilskola: 12 timmar (6 timmar i trafik+ 6 timmar särskilda mc-timmar)
 • Om du har körrätt i klass B eller BC ska du ha 6 timmar teoriundervisning
 • Tillräcklig hanteringsundervisning är 9 timmar i bilskolan, varav minst 2 timmar på landsväg.

För att gå upp i examen krävs

 • Klass A1: att du är minst 16 år, har giltigt körkortstillstånd samt den förarundervisning som fordras
 • Klass A2: att du är minst 18 år, har giltigt körkortstillstånd samt den förarundervisning som fordras
 • Klass A: att du är minst 24 år, har giltigt körkortstillstånd samt den förarundervisning som fordras

Examen

Teoriprov
AV + A-specialfrågor

Prov i fordonshantering och körprov
Genomförs enligt Trafis anvisningar

Körprov

 • Genomförs enligt Trafis anvisningar.
 • För att du ska få avlägga körprovet måste både det teori- och det hanteringsprov som du klarat för att få övningstillstånd fortfarande gälla (du ska ha avlagt teoriprovet och hanteringsprover högst 12 månader tidigare).
 • Dessutom krävs ett giltigt övningstillstånd, som du har haft minst en månad (= som beviljats minst en månad och högst tre månader tidigare).
 • Körprovet kan inte utföras, ifall övningstillståndet inte längre är i kraft. I dessa fall bör ytterligare skolning fås antingen av bilskolan eller undervisningstillståndsläraren innan körprovet utförs.
 • Den motorcykel som nämns i övningstillståndet ska fylla kraven för den aktuella körkortsklassen.

Höjning av motorcykelkort till A-klassen

Läs mer om att höja motorcykelkort till A-klassen på Trafis sidor (på finska).

Obligatoriska tillbehör i hanterings- och körprovet för A1-,  A2- och A -klasserna

 • Skyddshjälm som är godkänd till användning i vägtrafiken
 • Vid behov körglasögon
 • Byxor med knäskydd eller gjorda av läder, som är tillverkade för att köra med motorcykel
 • Jacka med armbågs- och axelskydd eller gjord av läder, som är gjord för att köra med motorcykel
 • Handskar med skydd eller gjorda av läder, gjorda för att köra med motorcykel
 • Skorna måste vara stadiga eller utrustade med skydd


A-klassen innehåller körtillstånd i A1 och A2 –klasserna, A2 –klassen körtillstånd i A1 –klassen. Alla A –klasserna innehåller körtillstånd i klass AM och T.