A1-, A2- ja A-ajokortit


 
Kevytmoottoripyörän ajokortti (A1), teholtaan rajoitetun moottoripyörän ajokortti (A2) ja teholtaan rajoittamattoman moottoripyörän ajokortti (A)

 

A1-, A2- tai A-luokan opetus autokoulussa tai opetusluvalla:

Henkilöllä, jolla on B-ajo-oikeus opetusmäärät ovat teoriaopetusta 6 A-teoriatuntia ja ajo-opetusta 6 tuntia (1 tunti maantiellä).

Tutkinnossa käytettävä ajoneuvo:

 • A1-luokassa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 115 cm³, tehon enintään 11 kW, teho/painosuhteen enintään 0,1 kW/kg ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 90 km/h
 • A2-luokassa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 395 cm³ (polttomoottorit), teho/painosuhteen vähintään 0,15 kW/kg (sähkömoottorit), tehon vähintään 20 ja enintään 35 kW, teho/painosuhteen enintään 0,2 kW/kg ja moottoripyörä ei saa olla muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli 70 kW
 • A-luokassa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 595 cm³ ja moottorin tehon vähintään 40 kW

Luokkakohtaiset ikävaatimukset:

 • A1-luokka: ikä vähintään 16 vuotta, voimassa oleva ajokorttilupa ja vaadittava kuljettajaopetus
 • A2-luokka: ikä vähintään 18 vuotta, voimassa oleva ajokorttilupa ja vaadittava kuljettajaopetus
 • A-luokka: ikä vähintään 24 vuotta, voimassa oleva ajokorttilupa ja vaadittava kuljettajaopetus

Tutkinto

Teoriakoe
AV + A–erityiskysymykset

Käsittelykoe ja ajokoe
Trafin ohjeiden mukaisesti

 • Ajokoe edellyttää hyväksyttyä käsittelykoetta, joka on voimassa 1 vuoden, voidaan vastaanottaa samalla varauksella.
 • Hyväksytyn ajokokeen jälkeen luovutetaan todistus kuljettajantutkinnon hyväksymisestä, joka on voimassa kuusi kuukautta.
 • Ajokortti toimitetaan postitse.

Opetus harjoitusluvan hakemista varten

Harjoitusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on

 • saanut vaaditun teoriaopetuksen autokoulussa tai opetusluvalla (12 tuntia, 6 tuntia liik. + 6 tuntia mp-erit.tunteja)
 • saanut ajo-opetusta autokoulussa tai opetusluvalla neljä tuntia, joista liikenteessä vähintään kaksi tuntia
 • suorittanut hyväksyttävästi kuljettajantutkinnon teoriakokeen
 • suorittanut hyväksyttävästi käsittelykokeen moottoripyörällä
 • Harjoitusluvan myöntämisen edellytyksenä on myös, että hakija ei ole ajokiellossa eikä ole lupapäätöstä edeltäneen viiden vuoden aikana ollut ajokiellossa.

Harjoituslupaa haetaan Ajovarman toimipisteeltä. Harjoituslupa myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi, eikä sitä ilman erityisen pätevää syytä saa uudistaa.

Opetus autokoulussa

 • teoriaopetus autokoulussa 12 tuntia (6 tuntia liik. + 6 tuntia mp-erit.tunteja).
 • Jos hakijalla on B- tai BC-ajo-oikeus teoriaopetusta 6 tuntia.
 • Riittävä käsittelyopetus 9 tuntia autokoulussa, joista vähintään 2 tuntia maantiellä.

Tutkintoon pääsyn edellytykset

 • A1-luokka: ikä vähintään 16 vuotta, voimassa oleva ajokorttilupa ja vaadittava kuljettajaopetus
 • A2-luokka: ikä vähintään 18 vuotta, voimassa oleva ajokorttilupa ja vaadittava kuljettajaopetus
 • A-luokka: ikä vähintään 24 vuotta, voimassa oleva ajokorttilupa ja vaadittava kuljettajaopetus

Tutkinto

Teoriakoe
AV + A–erityiskysymykset

Käsittelykoe
Trafin ohjeiden mukaisesti

Ajokoe

 • Trafin ohjeiden mukaisesti.
 • Ajokokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että harjoitusluvan hakemiseksi suoritetut teoria- ja käsittelykoe ovat voimassa (teoriakoe ja käsittelykoe suoritettuna enintään 12 kuukautta aikaisemmin)
 • sekä voimassa oleva harjoituslupa, joka ollut hallussa vähintään kuukauden (ts. myönnetty vähintään kuukausi ja enintään kolme kuukautta aikaisemmin).
 • Jos harjoituslupa ei ole enää voimassa, ei ajokoetta voi suorittaa. Tällöin on saatava täydentävä opetus joko autokoulussa tai opetusluvalla ennen ajokokeen suorittamista.
 • Harjoitusluvassa mainitun pyörän tulee täyttää ajokorttiluokkaa vastaavat vaatimukset.

A-luokan korottaminen

Lue lisää A-luokan korottamisesta Trafin sivuilta

A1-,  A2- ja A-luokan käsittely- ja ajokokeessa pakolliset varusteet

 • Tieliikennekäyttöön hyväksytty suojakypärä
 • Tarvittaessa ajolasit
 • Moottoripyörän käyttöön tarkoitetut polvisuojilla varustetut tai nahkaiset ajohousut
 • Moottoripyörän käyttöön tarkoitettu kyynärpää- ja olkapääsuojilla varustettu tai nahkainen ajotakki
 • Moottoripyörän käyttöön tarkoitetut suojilla varustetut tai nahkaiset ajokäsineet
 • Ajojalkineiden on oltava tukevat tai suojilla varustetut


A-luokka sisältää A1- ja A2-luokan ajo-oikeuden, A2-luokka A1-luokan ajo-oikeuden. Kaikki A-luokat sisältävät AM- ja T-luokkien ajo-oikeudet.