Mopedkort (M/AM) 
 

Körkort för moped (M/AM)

Mopedkörkort

  • Två- eller trehjuliga mopeder (AM specialvillkor 120), med undantag för mopeder med låg effekt
  • Lätta fyrhjulingar (AM specialvillkor 121)
  • Om du är född 1985 eller senare måste du ha ett mopedkort för att få köra moped.

Med körkort i klass M som beviljats före 19.1.2013 får man framföra två- och trehjuliga mopeder (maxhastighet 45 km/h och motorvolym 50 cm³) samt lätt fyrhjuling.

Med körkort i klass AM som utfärdats efter 19.1.2013 får man framföra två- och trehjuliga mopeder då det finns en anteckning på körkortet om specialvillkor 120. Lätt fyrhjuling får framföras med körkort i klass AM då det på körkortet finns en anteckning om specialvillkor 121.

Moped med låg effekt och pedaler (maxhastighet 25 km/h) får framföras utan mopedkort. Föraren bör ändå minst vara 15 år.

Obs: Undervisning och examen för tvåhjulig moped berättigar till att framföra endast två- eller trehjulig moped (körkort AM 120). Undervisning och examen för lätt fyrhjuling berättigar till att framföra enbart lätt fyrhjuling (körkort AM 121) Om du önskar framföra såväl två- eller trehjuliga mopeder och lätt fyrhjuling måste du ha fått undervisning och avlagt förarexamen som berättigar till bägge.

För att du ska få gå upp i mopedexamen krävs

För att få körkort krävs ett körkortstillstånd. Det beviljas av polisen. Man ansöker om körkortstillstånd hos polisen på bostadsorten. För ansökan behövs

  • läkarintyg eller friskintyg för ungdomar 
  • två passfotografier 
  • vårdnadshavarnas samtycke

Dessutom fyller sökanden i en blankett för att intyga att han/hon inte redan har ett körkort eller körförbud. Samtidigt betalar den sökanden avgiften för körkortstillstånd. Sökanden ska också vara fast bosatt i Finland.

Undervisning
Mopedutbildningen innehåller undervisning i teori, hantering och körning. Eleven måste ha fyllt 15 år innan körundervisning i trafiken kan ges.

Mopedutbildning arrangeras av bilskolor och andra utbildare med tillstånd. Undervisningen kan också ges med undervisningstillstånd.

Examen

Mopedexamen måste avläggas innan man kan få mopedkort. En person som har fyllt 15 år och har fått körkortstillstånd samt utbildning kan avlägga förarexamen. Den som anmäler sig till examen ska uppvisa en tillförlitlig utredning om identiteten (t.ex. pass).

När körkortstillståndet har beviljats och när man fått teoriundervisning kan man boka tid för teoriprovet.

Förarexamen för tvåhjulig moped innehåller teori- och hanteringsprov. Förarexamen för lätt fyrhjuling innehåller teori- och körprov. Först när man fått den erforderliga undervisningen och avlagt teoriprovet får man avlägga hanterings- eller körprovet.

Teoriprov

Teoriprovet innehåller skriftliga frågor och trafikuppgifter.
Teoriprovet avläggs på dator som vägleder, testar och ger automatisk respons.

De skriftliga frågorna innehåller ämnen om den dokumenthantering som berör mopeden (försäkring, registrering etc.), mopedförarens och mopedens utrustning samt trafikregler för mopedförare. I de skriftliga frågorna ingår 2 trafikmärkesuppgifter. Lär dig därför trafikmärkena. För de skriftliga frågorna disponeras 30 sekunder/uppgift.

I trafikuppgifterna har fotografier av trafiksituationer tagits ur mopedförarens synvinkel. För trafikuppgifterna disponeras 10 sekunder/uppgift.

Hanteringsprov

Hanteringsprovet avlägs med tvåhjulig moped (kökortsklass AM/120).
Hanteringsprovet för tvåhjulig moped består av tre uppgifter och att leda mopeden:

  • Långsam körning
  • Portar 
  • Nödbromsning

För avläggandet av hanteringsprovet för klass AM har 15 minuter reserverats och av dessa 10 minuter till utförandet av uppgifterna.

Körprov

Körprovet avlägs med lätt fyrhjuling (körkortsklass AM/121).

För avläggandet av körprovet för klass AM har 45 minuter reserverats. Av dessa används 5 minuter för inledande diskussion, 30 minuter för körning i trafik och 10 minuter för slutdiskussion.

Se också > Körskicklighet och körsätt på Trafis webbplatsExamensmottagaren utfärdar ett intyg över avlagd examen. Intyget ger rätt att köra fordon i körkortsklass AM i en månad i Finland med undantag för Åland. Det egentliga mopedkortet skickas per post.