C-körkort 
 

Körkort för lastbil (C1 och C)

C1-körkort behöver du för
lastbilar och andra fordon av följande slag:

 • totalmassan överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg
 • plats finns för högst åtta personer utöver föraren
 • släpvagnens totalmassa överstiger inte 750 kg
 • trafiktraktorer inklusive släpanordning

C-körkort behöver du för
lastbilar och andra fordon av följande slag:

 • totalmassan överstiger 3 500 kg
 • plats finns för högst åtta personer utöver föraren
 • släpvagnens totalmassa överstiger inte 750 kg
 • trafiktraktorer inklusive släpanordning.

För att du ska få gå upp i examen krävs
(Körkortslagen 2011/386 2 kap 5 §):

 • Klass C: ålder minst 21 eller 18 år, om personen som avlägger examen har yrkesbehörighet på grundnivå för lastbilsförare samt gällande körkortstillstånd och se punkt 1 nedan
 • Klass C1: ålder minst 18 år och

1. Personen som avlägger examen har fårr undervisning som motsvarar klassen för examen och han eller hon har körrätt för minst körkort i klass B som avlagts i Finland eller utomlands för motsvarande klass.

Yrkesbehörighet på grundnivå fordrar ej av 18-åringar, om personen som avlägger examen studerar för en grundläggande yrkesexamen i logistik i enlighet med en läroplan, som ger ovannämnda yrkesbehörighet.

 Du ska då ha genomgått följande undervisning:

 • för C1-körkort: 9 timmar teoriundervisning + 5 timmar körundervisning
 • för C-körkort: 12 timmar teoriundervisning + 10 timmar körundervisning

ELLER

2. Då du avlägger examen i klass C bör följande uppfyllas:

 • att du har rätt att köra fordon av klass C1 i Finland eller har motsvarande körkort som beviljats utomlands
 • att du har fått den förarundervisning som fordras.
 • Du ska då ha genomgått 3 timmar teoriundervisning + 5 timmar körundervisning.

ELLER          

 • att du har rätt att köra fordon av klass C1 i Finland eller har motsvarande körkort som beviljats utomlands; att du har skaffat dig giltig yrkeskompetens för förare minst ett år före förarexamen eller, vid snabbförvärvad utbildning, minst två år före förarexamen och att du har fått den mängd kompletterande förarundervisning som fordras.

Då ska du ha genomgått 1 timme teoriundervisning och 2 timmar körundervisning. 

ELLER

3. att du har – eller har haft – rätt att köra fordon av motsvarande klass i Finland eller motsvarande körkort som beviljats utomlands.

Lastbilen du använder vid körprovet ska uppfylla följande villkor:
(KKF TMb14 §)

Vid examen för C1-körkort:

 • Lastbilens registrerade totalmassa ska vara minst 4 000 kg. Bilen ska vara minst 5 meter lång och vara gjord för en hastighet av minst 80 km/h.
 • Lastbilen ska ha låsningsfria bromsar och färdskrivare.
 • Lastutrymmets konstruktion eller utrymmet för lasten ska, längs lastutrymmets hela bredd och längd, ha minst samma bredd och höjd som förarhytten.

Vid examen för C-körkort:

 • Lastbilens registrerade totalmassa ska vara minst 12 000 kg och den faktiska totalmassan minst 10 000 kg. Lastbilen ska vara minst 8 meter lång och minst 2,40 meter bred samt vara gjord för en hastighet av minst 80 km/h.
 • Fordonet ska ha låsningsfria bromsar, växellåda med hjälp av vilken föraren kan välja vilken växel som används, och färdskrivare
 • Lastutrymmets konstruktion eller utrymmet för lasten ska, längs lastutrymmets hela bredd och längd, ha minst samma bredd och höjd som förarhyttens.
 • Lastbilen ska vara en så kallad skollastbil med dubbel uppsättning pedaler.
 • OBS! Om du använder en automatväxlad bil vid ditt körprov kommer ditt körkort i den aktuella klassen att gälla bara för fordon med automatväxel om inte körprov för tidigare förarexamen i klass B, BE, D, D1 eller D1E har avlagts med ett fordon försett men manuell växellåda.

Förarexamen består avLäs mer: Läroplaner