BE-yhdistelmän ajokortti 


Kevyen yhdistelmän ajokortti (BE)

Ajokorttivaatimus, kun:

 • vetoauto on B-luokan ajoneuvo (kokonaismassa enintään 3500 kg)
 • ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on yli 3500 kg
 • perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg ja enintään 3500 kg

BE-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset
(AKA 29 §, 30§)

 • ikä vähintään 18 vuotta
 • voimassa oleva ajokorttilupa ja
 • tutkinnon suorittajalla on Suomessa B-luokan ajo-oikeus tai hän on suorittanut täällä B-luokan tutkinnon tai hänellä on ulkomailla myönnetty vastaava ajokortti (B)

TAI

 • hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla myönnetty vastaava ajokortti (BE)

 

Ajokokeessa käytettävä ajoneuvo
(LVM asetus 547/2011, 1 §)

 • vetoautona B-luokan ajoneuvo (kokonaismassa enintään 3500 kg)
 • ajoneuvoyhdistelmän yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava yli 3500 kg
 • perävaunun kokonaismassan on oltava vähintään 1000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg
 • vetoauton ja perävaunun suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 100 km/h
 • perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampikin edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä
 • Huom. talvirengasmääräykset! Asetus ajoneuvon käytöstä tiellä 3. luku 16 § kohta 2. ja 17 § kohdat 1 ja 2.

 

HUOM.! Jos tutkinnon suorittaa automaattivaihteisella ajoneuvolla, saa ajo-oikeuden vain automaattivaihteiselle ajoneuvolle ko. luokassa.

HUOM.! hinattava laite ei käy tutkintoajoneuvoksi.

Tutkinto

 • teoriakoe: 10 BE-luokkaa koskevaa erityiskysymystä
 • käsittelykoe: Trafin ohjeiden mukaisesti
 • ajokoe: > Trafin ohjeiden mukaisesti ajokokeen kesto 60 min (sis. käsittelykokeen)