Ajokoe 
Ajokoe
 

Ajokokeessa mitataan ajo-opetuksessa opetettavien perusasioiden hallintaa. Ajokokeessa varmistetaan, että uusi kuljettaja voi turvallisesti jatkaa ajamisen opettelua liikenteessä. Kokeessa luodaan itsenäistä ajamista mahdollisimman hyvin vastaava tilanne, jossa kokelas tuntee olevansa vastuussa ajosuorituksesta.

Ajokokeen päätteeksi tutkinnon vastaanottaja antaa keskustellen palautetta ajokokeesta. Kokelaalle selvitetään tutkinnon lopputulos ja varmistetaan, että hänellä on realistinen käsitys omasta ajotaidostaan. Ajokokeeseen sisältyy vähintään kaksi käsittelytehtävää, joista yksi suoritetaan peruutusvaihteella.

Tarvittavat paperit
Ajokokeessa tarvitaan opetuskortti, opetus- ja tutkintotodistus eli Trafi E-100 -lomake, (jonka toimittaa autokoulu, jos olet autokoulun oppilaana) sekä ajokokeen arviointilomake (Trafi E101 -lomake), johon oppilas tekee oman ajotaidon arvioinnin ennen ensimmäistä ajokoetta. Lisäksi tarvitaan kuvallinen, luotettava selvitys henkilöllisyydestäsi. Jos olet saanut opetusta opetusluvalla, ota mukaan myös opetuslupa.

Kokeen kulku
Ajokoe jakaantuu kolmeen osaan:

  • alkukeskusteluun,
  • ajoon liikenteessä ja
  • palautekeskusteluun.

Näihin osioihin käytettävää aikaa voidaan hiukan muuttaa tilanteen ja tarpeen mukaan, mutta ajokokeen kokonaisaika on 45 - 75 minuuttia suoritettavasta ajokorttiluokasta riippuen. Kokeen aikana voit vapaasti jutella tutkinnon vastaanottajan kanssa.

Mikäli et pääse tulemaan kokeeseen, muista perua varattu aika viimeistään varausta edeltävänä päivänä toimipisteen palveluaikojen puitteissa. Käyttämättömästä ja peruuttamattomasta ajasta peritään peruutusmaksu.

Ajo-ohjeet
Liikenteessä ajettaessa oppilaalle annetaan itsenäisiä ajotehtäviä, kuten ajamista opasteiden mukaan. Ajokoe vastaa normaalia itsenäistä ja suunnitelmallista ajamista. Paikallistuntemusta ei edellytetä ja siksi annetulta reitiltä poikkeaminen ei ole virhe. Ajokokeen aikana voit kysymällä tarkistaa ajo-ohjeen.  

Arviointi
Ajokokeen arviointi suoritetaan ajokorttiluokasta riippuen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeiden mukaan. Ajokoe hyväksytään, kun oppilas osaa turvallisen liikkumisen perustaidot. Virheetöntä suoritusta ei siis vaadita. Hyväksyminen ei riipu virheiden määrästä vaan niiden vakavuudesta.

Palaute
Ajokoe päättyy palautekeskusteluun. Palautekeskustelussa kerrotaan ensin ajokokeen tulos. Lisäksi läpikäydään oppilaan vahvat ja kehitettävät ominaisuudet kuljettajana. Ensimmäisen ajokokeen palautekeskustelussa verrataan tutkinnonvastaanottajan arviota oppilaan omaan ajotaidon arviointiin.

Uusintakoe
Mikäli koettasi ei voitu hyväksyä, voit osallistua uuteen kokeeseen suoritettuasi määrätyn lisäopetuksen.

Ajo-oikeus
Hyväksytyn ajokokeen jälkeen saat välittömästi todistuksen kuljettajantutkinnon hyväksymisestä, joka yhdessä henkilötodistuksen kanssa antaa kuukauden ajo-oikeuden. Tänä aikana valmistuu varsinainen lyhytaikainen ajokorttisi. Ajokortti toimitetaan sinulle postitse.